Göbekli Tepe

Göbekli Tepe

Göbekli Tepe, "Isterbukskullen" är en gammal kultplats i nuvarande sydöstra Turkiet med bl.a. en religiös byggnad med unika stenskulpturer.

Denna tidiga neolitiska helgedom är belägen på toppen av en bergskedja belägen 760 m över havet i Sydöstra Anatolien, nära nordöst om staden Şanlıurfa (tidigare Urfa). Den omfattar massiva stenar med uthuggningar och en imponerande lagerföljd påbörjad för runt 12 000 år sedan av människor som ännu hade varken utvecklat enkel keramik eller mindre verktyg av metall. Göbekli Tepes tell är runt 15 m hög och omkring 300 m i diameter.

Fyndplatsen började grävas ut av tyska arkeologer 1994, under ledning av Klaus Schmidt vid det tyska arkeologiska institutet i Istanbul. Inga spår har hittats efter domesticerade växt- eller djurarter och all konsumtion synes basera sig på vilda arter. Specifikt har man funnit en form av enkornsvete, vars korn faller ur axet vid mognad. Det talar mot att något lokalt jordbruk uppstått just här.

Göbekli Tepe innehåller flera rituella byggnader med T-formade stenmonoliter av samma typ som hittats i bland annat Nevali Cori. På monoliterna har man avbildat lejon, oxar, fåglar, ormar, tranor, storkar, svanar och skorpioner.

Typology