Forum Romanum

Forum Romanum

Forum Romanum (latin för "det romerska torget", på italienska Foro Romano) var i det antika Rom ett torg som utgjorde ett politisk, socialt, religiöst och juridiskt centrum. Torget är beläget mellan kullarna Capitolium, Palatinen och den lägre Velia. Ena änden av torget sluttar svagt ner från Palatinen. Vägen Via Sacra, som var en av de mest trafikerade vägarna i Rom och som bland annat användes vid religiösa processioner, löpte längs med den norra sidan av Forum.

På Forum finns en rad kända byggnader och monument: Saturnustemplet, Castors och Pollux tempel, Vestatemplet och Vestalernas hus, Regia, Curia Iulia, Basilica Aemilia, de två triumfbågarna uppförda till kejsarna Titus (81 e.Kr.) och Septimius Severus (203 e.Kr.) ära, samt mötesplatsen Comitium och den så kallade Lapis Niger som enligt myten markerar platsen för Roms grundare Romulus grav.

I takt med att det Romerska riket börjat falla sönder, bröts gamla strukturer för att ge plats till nya. Forum Romanums roll som viktigt politiskt samt socialt centrum minskade drastiskt. Byggnader anpassades efter nya rådande behov och ett flertal byggnader omvandlades till kristna kyrkor, och bevarades därför fram till nutid. I takt med att befolkningen reducerades kraftigt, blev delar av Forum överväxta under 600-talet e.Kr. De stora ytor som fanns tillgängliga nyttjades istället som betesmark för kreatur och fick smeknamnet Campo vaccino (latin för "kofältet"). Detta resulterade så småningom i en höjning av marknivån.

Lägg till ny kommentar

Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.