Ladakh

Ladakh

Ladakh är en region tidigare tillhörande den indiska delstaten Jammu och Kashmir som är belägen mellan bergskedjan Kunlun i norr och Himalaya i söder. Sedan 5 Augusti 2019 är dock Ladakh ett eget unionsterritorium, då den Indiska regeringen dragit in den speciella status Jammu och Kashmir åtnjutit, artikel 370 i den Indiska konstitutionen. Området är 86 904 km² stort och hade 2001 270 126 invånare, varav de flesta är av tibetansk och indoeuropeisk härkomst. De viktigaste språken är urdu och ladakhi, vilket är en tibetansk dialekt. Ladakh tillhör den tibetanska kultursfären och tibetansk buddhism är jämte shia den största religionen. Den viktigaste staden i Ladakh är Leh, som en gång var huvudstad i det ladakhiska kungadömet. Idag är Ladakh en viktig indisk turistdestination och högt uppsatta i den lokala kongressen spår en ljus framtid för turismen i och med avskiljningen från Kashmir, då det ger möjlighet att utveckla den egna identiteten och marknadsföra Ladakhs särpräglade kultur.

Lägg till ny kommentar

Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.