Klicka på ett ersättningstecken för att infoga det i det fält du senaste klickade på.
Namn Ersättningstecken Beskrivning
Information om webbplatsen site Ersättningstecken för webbplatsens inställningar och annan övergripande information.
E-post [site:mail] Den administrativa e-postadressen för webbplatsen.
Inloggningssida [site:login-url] URL:en för webbplatsens inloggningssida.
Namn [site:name] Namnet på webbplatsen.
Slogan [site:slogan] Slogan för webbplatsen.
URL [site:url] URL:en för webbplatsens startsida.
URL (kort) [site:url-brief] URL:en för webbplatsens startsida utan protokollet.
Noder node Ersättningstecken relaterade till individuella innehållsposter, eller "noder".
Address [node:field_address] Fält Adress.
Den andra raden i adressblocket. [node:field_address:address_line2]
Den första raden i adressblocket. [node:field_address:address_line1]
Den underordnade platsen (det vill säga ort). [node:field_address:dependent_locality]
Det extra namnet. [node:field_address:additional_name]
Landets högsta administrativa underavdelning. [node:field_address:administrative_area]
Landskoden med två bokstäver. [node:field_address:country_code]
Namn på landet [node:field_address:country_name]
Organisationen [node:field_address:organization]
Platsen (det vill säga staden). [node:field_address:locality]
Postnumret. [node:field_address:postal_code]
Släktnamnet. [node:field_address:family_name]
Sorteringskoden. [node:field_address:sorting_code]
Språkkoden. [node:field_address:langcode]
Tilltalsnamnet. [node:field_address:given_name]
addresses [node:field_addresses] Fält Adress.
Typ addresses med 0 [node:field_addresses:0]
Den andra raden i adressblocket. [node:field_addresses:0:address_line2]
Den första raden i adressblocket. [node:field_addresses:0:address_line1]
Den underordnade platsen (det vill säga ort). [node:field_addresses:0:dependent_locality]
Det extra namnet. [node:field_addresses:0:additional_name]
Landets högsta administrativa underavdelning. [node:field_addresses:0:administrative_area]
Landskoden med två bokstäver. [node:field_addresses:0:country_code]
Namn på landet [node:field_addresses:0:country_name]
Organisationen [node:field_addresses:0:organization]
Platsen (det vill säga staden). [node:field_addresses:0:locality]
Postnumret. [node:field_addresses:0:postal_code]
Släktnamnet. [node:field_addresses:0:family_name]
Sorteringskoden. [node:field_addresses:0:sorting_code]
Språkkoden. [node:field_addresses:0:langcode]
Tilltalsnamnet. [node:field_addresses:0:given_name]
Typ addresses med 1 [node:field_addresses:1]
Den andra raden i adressblocket. [node:field_addresses:1:address_line2]
Den första raden i adressblocket. [node:field_addresses:1:address_line1]
Den underordnade platsen (det vill säga ort). [node:field_addresses:1:dependent_locality]
Det extra namnet. [node:field_addresses:1:additional_name]
Landets högsta administrativa underavdelning. [node:field_addresses:1:administrative_area]
Landskoden med två bokstäver. [node:field_addresses:1:country_code]
Namn på landet [node:field_addresses:1:country_name]
Organisationen [node:field_addresses:1:organization]
Platsen (det vill säga staden). [node:field_addresses:1:locality]
Postnumret. [node:field_addresses:1:postal_code]
Släktnamnet. [node:field_addresses:1:family_name]
Sorteringskoden. [node:field_addresses:1:sorting_code]
Språkkoden. [node:field_addresses:1:langcode]
Tilltalsnamnet. [node:field_addresses:1:given_name]
Typ addresses med 2 [node:field_addresses:2]
Den andra raden i adressblocket. [node:field_addresses:2:address_line2]
Den första raden i adressblocket. [node:field_addresses:2:address_line1]
Den underordnade platsen (det vill säga ort). [node:field_addresses:2:dependent_locality]
Det extra namnet. [node:field_addresses:2:additional_name]
Landets högsta administrativa underavdelning. [node:field_addresses:2:administrative_area]
Landskoden med två bokstäver. [node:field_addresses:2:country_code]
Namn på landet [node:field_addresses:2:country_name]
Organisationen [node:field_addresses:2:organization]
Platsen (det vill säga staden). [node:field_addresses:2:locality]
Postnumret. [node:field_addresses:2:postal_code]
Släktnamnet. [node:field_addresses:2:family_name]
Sorteringskoden. [node:field_addresses:2:sorting_code]
Språkkoden. [node:field_addresses:2:langcode]
Tilltalsnamnet. [node:field_addresses:2:given_name]
addresses_levels [node:field_addresses_levels] Fält Objektsreferens.
Typ addresses_levels med 0 [node:field_addresses_levels:0]
Taxonomiterm [node:field_addresses_levels:0:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_addresses_levels:0:target_id]
Typ addresses_levels med 1 [node:field_addresses_levels:1]
Taxonomiterm [node:field_addresses_levels:1:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_addresses_levels:1:target_id]
Typ addresses_levels med 2 [node:field_addresses_levels:2]
Taxonomiterm [node:field_addresses_levels:2:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_addresses_levels:2:target_id]
address_levels [node:field_address_levels] Fält Objektsreferens.
Typ address_levels med 0 [node:field_address_levels:0]
Taxonomiterm [node:field_address_levels:0:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_address_levels:0:target_id]
Typ address_levels med 1 [node:field_address_levels:1]
Taxonomiterm [node:field_address_levels:1:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_address_levels:1:target_id]
Typ address_levels med 2 [node:field_address_levels:2]
Taxonomiterm [node:field_address_levels:2:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_address_levels:2:target_id]
Admin Categories [node:field_admin_categories] Fält Objektsreferens.
Typ Admin Categories med 0 [node:field_admin_categories:0]
Taxonomiterm [node:field_admin_categories:0:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_admin_categories:0:target_id]
Typ Admin Categories med 1 [node:field_admin_categories:1]
Taxonomiterm [node:field_admin_categories:1:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_admin_categories:1:target_id]
Typ Admin Categories med 2 [node:field_admin_categories:2]
Taxonomiterm [node:field_admin_categories:2:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_admin_categories:2:target_id]
Antal kommentarer [node:comment-count] Antalet kommentarer som lagts in på ett objekt.
Antal nya kommentarer [node:comment-count-new] Antalet kommentarer som lagts in på ett objekt sedan läsaren senast visade det.
Antal visningar [node:total-count] Antalet besökare som har läst noden.
Bild [node:field_image] Fält av typ Bild. Också känt som Image.
25_x_25_map [node:field_image:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:25_x_25_map:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:25_x_25_map:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:25_x_25_map:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:25_x_25_map:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:25_x_25_map:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:25_x_25_map:url] URL till bilden.
50 x 50 picture [node:field_image:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:50_x_50_picture:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:50_x_50_picture:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:50_x_50_picture:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:50_x_50_picture:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:50_x_50_picture:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:50_x_50_picture:url] URL till bilden.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:180_x_101_16_9_popup_map:url] URL till bilden.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait:url] URL till bilden.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape:url] URL till bilden.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape:url] URL till bilden.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait:url] URL till bilden.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape:url] URL till bilden.
640x320 [node:field_image:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:640x320:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:640x320:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:640x320:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:640x320:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:640x320:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:640x320:url] URL till bilden.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape:url] URL till bilden.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:url] URL till bilden.
1200_x_330 [node:field_image:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:1200_x_330:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:1200_x_330:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:1200_x_330:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:1200_x_330:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:1200_x_330:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:1200_x_330:url] URL till bilden.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape:url] URL till bilden.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape:url] URL till bilden.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:url] URL till bilden.
Alternativ text [node:field_image:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [node:field_image:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [node:field_image:entity] Det refererade objektet
Filens ID [node:field_image:entity:fid] Det unika ID-numret för den uppladdade filen.
Filnamn [node:field_image:entity:name] Namnet på filen på hårddisken.
Filstorlek [node:field_image:entity:size] Filens storlek.
Filstorlek i bytes [node:field_image:entity:size-raw] Storleken på filen, i bytes.
Filändelse [node:field_image:entity:extension] Filändelse för filen.
Grundnamn [node:field_image:entity:basename] Filens grundnamn.
Skapad [node:field_image:entity:created] The date the file created.
Sökväg [node:field_image:entity:path] Filens plats relativ till Drupals rot.
Typ av MIME [node:field_image:entity:mime] Typ av MIME för filen.
URL [node:field_image:entity:url] Den åtkomliga URL:en för filen.
Ursprunglig fil [node:field_image:entity:original] Den ursprungliga data för fil om fil uppdateras eller sparas.
Ägare [node:field_image:entity:owner] Användaren som ursprungligen laddade upp filen.
Ändrad [node:field_image:entity:changed] Datumet som filen senast ändrades.
Fil id [node:field_image:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_image:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:geofield_map_default_icon_style:url] URL till bilden.
Höjd [node:field_image:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [node:field_image:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:medium:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:medium:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:medium:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:medium:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:medium:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:medium:url] URL till bilden.
Miniatyr (100×100) [node:field_image:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:thumbnail:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:thumbnail:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:thumbnail:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:thumbnail:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:thumbnail:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:thumbnail:url] URL till bilden.
Stor (480×480) [node:field_image:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:large:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:large:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:large:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:large:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:large:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:large:url] URL till bilden.
Teaser background [node:field_image:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:teaser_background:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:teaser_background:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:teaser_background:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:teaser_background:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:teaser_background:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:teaser_background:url] URL till bilden.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:uri] URI till bilden.
URL [node:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:url] URL till bilden.
Titel [node:field_image:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Brödtext [node:body] Den huvudsakliga brödtexten av noden.
Categories [node:field_categories] Fält Objektsreferens.
Typ Categories med 0 [node:field_categories:0]
Taxonomiterm [node:field_categories:0:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_categories:0:target_id]
Typ Categories med 1 [node:field_categories:1]
Taxonomiterm [node:field_categories:1:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_categories:1:target_id]
Typ Categories med 2 [node:field_categories:2]
Taxonomiterm [node:field_categories:2:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_categories:2:target_id]
Comments [node:comment] Fält av typ Kommentarer. Också känt som Kommentarer.
Antal kommentarer [node:comment:comment_count] The number of comments.
ID-nummer för användare för senaste kommentar [node:comment:last_comment_uid]
ID-nummer för senaste kommentar [node:comment:cid]
Namn för senaste kommentar [node:comment:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Status för kommenterar [node:comment:status]
Tidsstämpel för senaste kommentar [node:comment:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Countries [node:field_countries] Fält Land.
Typ Countries med 0 [node:field_countries:0]
Land [node:field_countries:0:value]
Typ Countries med 1 [node:field_countries:1]
Land [node:field_countries:1:value]
Typ Countries med 2 [node:field_countries:2]
Land [node:field_countries:2:value]
Countries [node:field_taxonomy_countries] Fält Objektsreferens.
Typ Countries med 0 [node:field_taxonomy_countries:0]
Taxonomiterm [node:field_taxonomy_countries:0:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_taxonomy_countries:0:target_id]
Typ Countries med 1 [node:field_taxonomy_countries:1]
Taxonomiterm [node:field_taxonomy_countries:1:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_taxonomy_countries:1:target_id]
Typ Countries med 2 [node:field_taxonomy_countries:2]
Taxonomiterm [node:field_taxonomy_countries:2:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_taxonomy_countries:2:target_id]
Datum för skapande [node:created]
Anpassat format [node:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [node:created:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [node:created:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [node:created:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [node:created:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [node:created:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [node:created:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [node:created:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [node:created:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [node:created:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [node:created:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [node:created:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [node:created:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [node:created:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Desa flag count [node:flag-save-count] Total flag count for flag Desa
Done flag count [node:flag-done-count] Total flag count for flag Done
Etiketter [node:field_tags] Fält av typ Objektsreferens. Också känt som Tags.
Typ Etiketter med 0 [node:field_tags:0]
Taxonomiterm [node:field_tags:0:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_tags:0:target_id]
Typ Etiketter med 1 [node:field_tags:1]
Taxonomiterm [node:field_tags:1:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_tags:1:target_id]
Typ Etiketter med 2 [node:field_tags:2]
Taxonomiterm [node:field_tags:2:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_tags:2:target_id]
Feed [node:field_feed] Fält Objektsreferens.
Innehållsflöde [node:field_feed:entity] Det refererade objektet
Författad [node:field_feed:entity:created] Fält Skapad.
Författad av [node:field_feed:entity:uid] Fält Objektsreferens.
ID på flödet [node:field_feed:entity:fid] Fält Nummer (heltal).
Importing status [node:field_feed:entity:status] Fält Boolesk.
Items imported [node:field_feed:entity:item_count] Fält Nummer (heltal).
Källa [node:field_feed:entity:source] Fält URI.
Köad [node:field_feed:entity:queued] Fält Tidsstämpel.
Last import [node:field_feed:entity:imported] Fält Tidsstämpel.
Next import [node:field_feed:entity:next] Fält Tidsstämpel.
Titel [node:field_feed:entity:title] Fält Text (ren).
Typ av innehållsflöde [node:field_feed:entity:type] Fält Objektsreferens.
URL [node:field_feed:entity:url] URL:en för innehållsflöde.
Ursprunglig innehållsflöde [node:field_feed:entity:original] Den ursprungliga data för innehållsflöde om innehållsflöde uppdateras eller sparas.
UUID [node:field_feed:entity:uuid] Fält UUID.
Ändrad [node:field_feed:entity:changed] Fält Senast ändrad.
Innehållsflöde id [node:field_feed:target_id]
feeds [node:field_feeds] Fält Objektsreferens.
Typ feeds med 0 [node:field_feeds:0]
Innehållsflöde [node:field_feeds:0:entity] Det refererade objektet
Innehållsflöde id [node:field_feeds:0:target_id]
Typ feeds med 1 [node:field_feeds:1]
Innehållsflöde [node:field_feeds:1:entity] Det refererade objektet
Innehållsflöde id [node:field_feeds:1:target_id]
Typ feeds med 2 [node:field_feeds:2]
Innehållsflöde [node:field_feeds:2:entity] Det refererade objektet
Innehållsflöde id [node:field_feeds:2:target_id]
Feeds item [node:feeds_item] Fält Innehållsflöde.
Innehållsflöde [node:feeds_item:entity] Det refererade objektet
Författad [node:feeds_item:entity:created] Fält Skapad.
Författad av [node:feeds_item:entity:uid] Fält Objektsreferens.
ID på flödet [node:feeds_item:entity:fid] Fält Nummer (heltal).
Importing status [node:feeds_item:entity:status] Fält Boolesk.
Items imported [node:feeds_item:entity:item_count] Fält Nummer (heltal).
Källa [node:feeds_item:entity:source] Fält URI.
Köad [node:feeds_item:entity:queued] Fält Tidsstämpel.
Last import [node:feeds_item:entity:imported] Fält Tidsstämpel.
Next import [node:feeds_item:entity:next] Fält Tidsstämpel.
Titel [node:feeds_item:entity:title] Fält Text (ren).
Typ av innehållsflöde [node:feeds_item:entity:type] Fält Objektsreferens.
URL [node:feeds_item:entity:url] URL:en för innehållsflöde.
Ursprunglig innehållsflöde [node:feeds_item:entity:original] Den ursprungliga data för innehållsflöde om innehållsflöde uppdateras eller sparas.
UUID [node:feeds_item:entity:uuid] Fält UUID.
Ändrad [node:feeds_item:entity:changed] Fält Senast ändrad.
Innehållsflöde id [node:feeds_item:target_id]
Item GUID [node:feeds_item:guid]
Item hash [node:feeds_item:hash]
Item URL [node:feeds_item:url]
Tidsstämpel [node:feeds_item:imported]
Forum [node:taxonomy_forums] Fält Objektsreferens.
Taxonomiterm [node:taxonomy_forums:entity] Det refererade objektet
Antal noder [node:taxonomy_forums:entity:node-count] Det antal noder som märkts med taxonomitermen.
Beskrivning [node:taxonomy_forums:entity:description] Den valfria beskrivningen för taxonomitermen.
Grupp [node:taxonomy_forums:entity:forum_container] Fält Boolesk.
icon [node:taxonomy_forums:entity:field_icon] Fält Bild.
Källterm [node:taxonomy_forums:entity:root] Källterm för taxonomitermen
Namn [node:taxonomy_forums:entity:name] Namnet på taxonomintermen.
Ovanliggande [node:taxonomy_forums:entity:parents] En array med alla ovanliggande termer, med början i roten.
Ovanliggande term [node:taxonomy_forums:entity:parent] Den ovanliggande termen för taxonomitermen, om det finns någon.
Termens ID [node:taxonomy_forums:entity:tid] Det unika ID-numret för taxonomitermen.
URL [node:taxonomy_forums:entity:url] URL:en för taxonomitermen.
URL för redigering [node:taxonomy_forums:entity:edit-url] URL:en för taxonomitermens redigeringssida.
Ursprunglig taxonomiterm [node:taxonomy_forums:entity:original] Den ursprungliga data för taxonomiterm om taxonomiterm uppdateras eller sparas.
Vokabulär [node:taxonomy_forums:entity:vocabulary] Vokabulären som taxonomitermen hör till.
Taxonomiterm id [node:taxonomy_forums:target_id]
Författare [node:author]
Användar-ID [node:author:uid] Det unika ID-numret för användarkontot.
Bild [node:author:user_picture] Fält Bild.
25_x_25_map [node:author:user_picture:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
50 x 50 picture [node:author:user_picture:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
180_x_101_16_9_popup_map [node:author:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:author:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:author:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:author:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:author:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:author:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640x320 [node:author:user_picture:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:author:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:author:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1200_x_330 [node:author:user_picture:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:author:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:author:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:author:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Alternativ text [node:author:user_picture:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [node:author:user_picture:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [node:author:user_picture:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:author:user_picture:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:author:user_picture:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Höjd [node:author:user_picture:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [node:author:user_picture:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Miniatyr (100×100) [node:author:user_picture:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Stor (480×480) [node:author:user_picture:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Teaser background [node:author:user_picture:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:author:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Titel [node:author:user_picture:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Deprecated: User Name [node:author:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
E-post [node:author:mail] E-postadressen för användarkontot.
Namn på konto [node:author:account-name] Inloggningsnamnet för användarkontot.
Roller [node:author:roles] Användarrollerna associerade med användarkontot.
Antal [node:author:roles:count] Antalet element i arrayen.
Första [node:author:roles:first] Det första elementet i arrayen.
Hopslagna sökvägar [node:author:roles:join-path] Matrisvärdena har var och en rensats av Pathauto och sen sammanfogats med snedstreck till en sträng som liknar en webbadress.
Imploderad [node:author:roles:join:?] Värdena i arrayen hopfogade med en anpassad sträng mellan varje värde.
Nycklar [node:author:roles:keys] Arrayen av nycklar för arrayen.
Omvänd [node:author:roles:reversed] Arrayen omvänd.
Sista [node:author:roles:last] Det sista elementet i arrayen.
Värde [node:author:roles:value:?] Det specifika värdet på arrayen.
Senaste inloggning [node:author:last-login] Datumet då användaren senast loggade in på webbplatsen.
Anpassat format [node:author:last-login:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [node:author:last-login:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [node:author:last-login:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [node:author:last-login:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [node:author:last-login:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [node:author:last-login:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [node:author:last-login:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [node:author:last-login:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [node:author:last-login:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [node:author:last-login:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [node:author:last-login:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [node:author:last-login:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [node:author:last-login:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [node:author:last-login:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Skapad [node:author:created] Datumet som användarkontot skapades.
Anpassat format [node:author:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [node:author:created:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [node:author:created:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [node:author:created:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [node:author:created:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [node:author:created:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [node:author:created:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [node:author:created:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [node:author:created:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [node:author:created:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [node:author:created:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [node:author:created:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [node:author:created:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [node:author:created:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
URL [node:author:url] URL för kontots profilsida.
Argument [node:author:url:args] Det angivna argument för nuvarande sida (till exempel "arg:1" på sidan "nod/1" återger "1").
Fullständig URL [node:author:url:absolute] Den fullständiga URL:en.
Kort URL [node:author:url:brief] URL:en utan protokoll och avslutande snedstreck.
Relativ URL [node:author:url:relative] Den relativa URL:en.
Sökväg [node:author:url:path] Sökvägskomponenten för URL:en.
URL utan alias [node:author:url:unaliased] URL:en utan alias
URL för redigering [node:author:edit-url] URL-en för kontots redigeringssidan.
Ursprunglig användare [node:author:original] Den ursprungliga data för användare om användare uppdateras eller sparas.
Användar-ID [node:author:original:uid] Det unika ID-numret för användarkontot.
Bild [node:author:original:user_picture] Fält Bild.
Deprecated: User Name [node:author:original:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
E-post [node:author:original:mail] E-postadressen för användarkontot.
Namn på konto [node:author:original:account-name] Inloggningsnamnet för användarkontot.
Roller [node:author:original:roles] Användarrollerna associerade med användarkontot.
Senaste inloggning [node:author:original:last-login] Datumet då användaren senast loggade in på webbplatsen.
Skapad [node:author:original:created] Datumet som användarkontot skapades.
URL [node:author:original:url] URL för kontots profilsida.
URL för redigering [node:author:original:edit-url] URL-en för kontots redigeringssidan.
User role ids [node:author:original:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [node:author:original:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Visningsnamn [node:author:original:display-name] The display name of the user account.
User role ids [node:author:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [node:author:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Visningsnamn [node:author:display-name] The display name of the user account.
General Number Updates [node:field_general_number_updates] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:field_general_number_updates:value]
Geofield_WKT [node:field_geofield_wkt] Fält Geofield.
Bottom Bounding [node:field_geofield_wkt:bottom]
Centroid Latitude [node:field_geofield_wkt:lat]
Centroid Longitude [node:field_geofield_wkt:lon]
Geohash [node:field_geofield_wkt:geohash]
Geometry [node:field_geofield_wkt:value]
Geometry Type [node:field_geofield_wkt:geo_type]
LatLong Pair [node:field_geofield_wkt:latlon]
Left Bounding [node:field_geofield_wkt:left]
Right Bounding [node:field_geofield_wkt:right]
Top Bounding [node:field_geofield_wkt:top]
Geolocation [node:field_geolocation] Fält Geofield.
Typ Geolocation med 0 [node:field_geolocation:0]
Bottom Bounding [node:field_geolocation:0:bottom]
Centroid Latitude [node:field_geolocation:0:lat]
Centroid Longitude [node:field_geolocation:0:lon]
Geohash [node:field_geolocation:0:geohash]
Geometry [node:field_geolocation:0:value]
Geometry Type [node:field_geolocation:0:geo_type]
LatLong Pair [node:field_geolocation:0:latlon]
Left Bounding [node:field_geolocation:0:left]
Right Bounding [node:field_geolocation:0:right]
Top Bounding [node:field_geolocation:0:top]
Typ Geolocation med 1 [node:field_geolocation:1]
Bottom Bounding [node:field_geolocation:1:bottom]
Centroid Latitude [node:field_geolocation:1:lat]
Centroid Longitude [node:field_geolocation:1:lon]
Geohash [node:field_geolocation:1:geohash]
Geometry [node:field_geolocation:1:value]
Geometry Type [node:field_geolocation:1:geo_type]
LatLong Pair [node:field_geolocation:1:latlon]
Left Bounding [node:field_geolocation:1:left]
Right Bounding [node:field_geolocation:1:right]
Top Bounding [node:field_geolocation:1:top]
Typ Geolocation med 2 [node:field_geolocation:2]
Bottom Bounding [node:field_geolocation:2:bottom]
Centroid Latitude [node:field_geolocation:2:lat]
Centroid Longitude [node:field_geolocation:2:lon]
Geohash [node:field_geolocation:2:geohash]
Geometry [node:field_geolocation:2:value]
Geometry Type [node:field_geolocation:2:geo_type]
LatLong Pair [node:field_geolocation:2:latlon]
Left Bounding [node:field_geolocation:2:left]
Right Bounding [node:field_geolocation:2:right]
Top Bounding [node:field_geolocation:2:top]
GPX file [node:field_gpx_file] Fält Fil.
Beskrivning [node:field_gpx_file:description]
Fil [node:field_gpx_file:entity] Det refererade objektet
Filens ID [node:field_gpx_file:entity:fid] Det unika ID-numret för den uppladdade filen.
Filnamn [node:field_gpx_file:entity:name] Namnet på filen på hårddisken.
Filstorlek [node:field_gpx_file:entity:size] Filens storlek.
Filstorlek i bytes [node:field_gpx_file:entity:size-raw] Storleken på filen, i bytes.
Filändelse [node:field_gpx_file:entity:extension] Filändelse för filen.
Grundnamn [node:field_gpx_file:entity:basename] Filens grundnamn.
Skapad [node:field_gpx_file:entity:created] The date the file created.
Sökväg [node:field_gpx_file:entity:path] Filens plats relativ till Drupals rot.
Typ av MIME [node:field_gpx_file:entity:mime] Typ av MIME för filen.
URL [node:field_gpx_file:entity:url] Den åtkomliga URL:en för filen.
Ursprunglig fil [node:field_gpx_file:entity:original] Den ursprungliga data för fil om fil uppdateras eller sparas.
Ägare [node:field_gpx_file:entity:owner] Användaren som ursprungligen laddade upp filen.
Ändrad [node:field_gpx_file:entity:changed] Datumet som filen senast ändrades.
Fil id [node:field_gpx_file:target_id]
Visa [node:field_gpx_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
guid [node:field_feed_guid] Fält Text (ren).
Textvärde [node:field_feed_guid:value]
ID-nummer för innehåll [node:nid] Det unika ID-numret för innehållsposten, eller "noden".
Images [node:field_images] Fält Bild.
Typ Images med 0 [node:field_images:0]
25_x_25_map [node:field_images:0:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
50 x 50 picture [node:field_images:0:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_images:0:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_images:0:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_images:0:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_images:0:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_images:0:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_images:0:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640x320 [node:field_images:0:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_images:0:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_images:0:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1200_x_330 [node:field_images:0:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_images:0:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_images:0:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_images:0:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Alternativ text [node:field_images:0:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [node:field_images:0:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [node:field_images:0:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:field_images:0:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_images:0:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Höjd [node:field_images:0:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [node:field_images:0:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Miniatyr (100×100) [node:field_images:0:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Stor (480×480) [node:field_images:0:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Teaser background [node:field_images:0:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_images:0:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Titel [node:field_images:0:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Typ Images med 1 [node:field_images:1]
25_x_25_map [node:field_images:1:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
50 x 50 picture [node:field_images:1:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_images:1:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_images:1:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_images:1:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_images:1:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_images:1:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_images:1:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640x320 [node:field_images:1:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_images:1:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_images:1:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1200_x_330 [node:field_images:1:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_images:1:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_images:1:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_images:1:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Alternativ text [node:field_images:1:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [node:field_images:1:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [node:field_images:1:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:field_images:1:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_images:1:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Höjd [node:field_images:1:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [node:field_images:1:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Miniatyr (100×100) [node:field_images:1:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Stor (480×480) [node:field_images:1:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Teaser background [node:field_images:1:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_images:1:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Titel [node:field_images:1:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Typ Images med 2 [node:field_images:2]
25_x_25_map [node:field_images:2:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
50 x 50 picture [node:field_images:2:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_images:2:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_images:2:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_images:2:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_images:2:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_images:2:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_images:2:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640x320 [node:field_images:2:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_images:2:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_images:2:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1200_x_330 [node:field_images:2:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_images:2:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_images:2:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_images:2:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Alternativ text [node:field_images:2:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [node:field_images:2:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [node:field_images:2:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:field_images:2:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_images:2:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Höjd [node:field_images:2:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [node:field_images:2:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Miniatyr (100×100) [node:field_images:2:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Stor (480×480) [node:field_images:2:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Teaser background [node:field_images:2:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_images:2:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Titel [node:field_images:2:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Images [node:field_feed_images] Fält Bild.
Typ Images med 0 [node:field_feed_images:0]
25_x_25_map [node:field_feed_images:0:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
50 x 50 picture [node:field_feed_images:0:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_feed_images:0:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_feed_images:0:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_feed_images:0:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_feed_images:0:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_feed_images:0:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_feed_images:0:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640x320 [node:field_feed_images:0:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_feed_images:0:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_feed_images:0:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1200_x_330 [node:field_feed_images:0:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_feed_images:0:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_feed_images:0:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_feed_images:0:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Alternativ text [node:field_feed_images:0:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [node:field_feed_images:0:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [node:field_feed_images:0:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:field_feed_images:0:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_feed_images:0:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Höjd [node:field_feed_images:0:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [node:field_feed_images:0:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Miniatyr (100×100) [node:field_feed_images:0:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Stor (480×480) [node:field_feed_images:0:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Teaser background [node:field_feed_images:0:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_feed_images:0:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Titel [node:field_feed_images:0:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Typ Images med 1 [node:field_feed_images:1]
25_x_25_map [node:field_feed_images:1:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
50 x 50 picture [node:field_feed_images:1:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_feed_images:1:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_feed_images:1:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_feed_images:1:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_feed_images:1:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_feed_images:1:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_feed_images:1:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640x320 [node:field_feed_images:1:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_feed_images:1:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_feed_images:1:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1200_x_330 [node:field_feed_images:1:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_feed_images:1:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_feed_images:1:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_feed_images:1:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Alternativ text [node:field_feed_images:1:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [node:field_feed_images:1:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [node:field_feed_images:1:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:field_feed_images:1:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_feed_images:1:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Höjd [node:field_feed_images:1:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [node:field_feed_images:1:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Miniatyr (100×100) [node:field_feed_images:1:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Stor (480×480) [node:field_feed_images:1:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Teaser background [node:field_feed_images:1:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_feed_images:1:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Titel [node:field_feed_images:1:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Typ Images med 2 [node:field_feed_images:2]
25_x_25_map [node:field_feed_images:2:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
50 x 50 picture [node:field_feed_images:2:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
180_x_101_16_9_popup_map [node:field_feed_images:2:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:field_feed_images:2:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:field_feed_images:2:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:field_feed_images:2:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:field_feed_images:2:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:field_feed_images:2:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640x320 [node:field_feed_images:2:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:field_feed_images:2:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:field_feed_images:2:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1200_x_330 [node:field_feed_images:2:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:field_feed_images:2:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:field_feed_images:2:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:field_feed_images:2:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Alternativ text [node:field_feed_images:2:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [node:field_feed_images:2:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [node:field_feed_images:2:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:field_feed_images:2:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:field_feed_images:2:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Höjd [node:field_feed_images:2:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [node:field_feed_images:2:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Miniatyr (100×100) [node:field_feed_images:2:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Stor (480×480) [node:field_feed_images:2:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Teaser background [node:field_feed_images:2:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:field_feed_images:2:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Titel [node:field_feed_images:2:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Innehållstyp [node:content-type] Innehållstypen för noden.
Antal noder [node:content-type:node-count] Det antal noder som hör till innehållstypen.
Beskrivning [node:content-type:description] Den valfria beskrivningen för innehållstypen.
Maskinläsbart namn [node:content-type:machine-name] Det maskinläsbara namnet för innehållstypen.
Namn [node:content-type:name] Namet för innehållstypen.
URL för redigering [node:content-type:edit-url] URL:en för innehållstypens redigeringssida.
KML File [node:field_kml_file] Fält Fil.
Beskrivning [node:field_kml_file:description]
Fil [node:field_kml_file:entity] Det refererade objektet
Filens ID [node:field_kml_file:entity:fid] Det unika ID-numret för den uppladdade filen.
Filnamn [node:field_kml_file:entity:name] Namnet på filen på hårddisken.
Filstorlek [node:field_kml_file:entity:size] Filens storlek.
Filstorlek i bytes [node:field_kml_file:entity:size-raw] Storleken på filen, i bytes.
Filändelse [node:field_kml_file:entity:extension] Filändelse för filen.
Grundnamn [node:field_kml_file:entity:basename] Filens grundnamn.
Skapad [node:field_kml_file:entity:created] The date the file created.
Sökväg [node:field_kml_file:entity:path] Filens plats relativ till Drupals rot.
Typ av MIME [node:field_kml_file:entity:mime] Typ av MIME för filen.
URL [node:field_kml_file:entity:url] Den åtkomliga URL:en för filen.
Ursprunglig fil [node:field_kml_file:entity:original] Den ursprungliga data för fil om fil uppdateras eller sparas.
Ägare [node:field_kml_file:entity:owner] Användaren som ursprungligen laddade upp filen.
Ändrad [node:field_kml_file:entity:changed] Datumet som filen senast ändrades.
Fil id [node:field_kml_file:target_id]
Visa [node:field_kml_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
Kommentarer [node:comment_forum] Fält Kommentarer.
Antal kommentarer [node:comment_forum:comment_count] The number of comments.
ID-nummer för användare för senaste kommentar [node:comment_forum:last_comment_uid]
ID-nummer för senaste kommentar [node:comment_forum:cid]
Namn för senaste kommentar [node:comment_forum:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Status för kommenterar [node:comment_forum:status]
Tidsstämpel för senaste kommentar [node:comment_forum:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Languages [node:field_languages] Fält Språk.
Typ Languages med 0 [node:field_languages:0]
Språkkod [node:field_languages:0:value]
Typ Languages med 1 [node:field_languages:1]
Språkkod [node:field_languages:1:value]
Typ Languages med 2 [node:field_languages:2]
Språkkod [node:field_languages:2:value]
List [node:field_list] Fält Text (formaterad, lång).
Typ List med 0 [node:field_list:0]
Text [node:field_list:0:value]
Textformat [node:field_list:0:format]
Typ List med 1 [node:field_list:1]
Text [node:field_list:1:value]
Textformat [node:field_list:1:format]
Typ List med 2 [node:field_list:2]
Text [node:field_list:2:value]
Textformat [node:field_list:2:format]
Loggmeddelande för versionshantering [node:log] Förklaringen av den senaste ändringen gjord på noden.
metatags [node:field_metatags] Fält Metataggar.
Metatag [node:field_metatags:value]
og:description [node:field_og_description] Fält Text (formaterad, lång).
Text [node:field_og_description:value]
Textformat [node:field_og_description:format]
og:image [node:field_og_image] Fält Text (ren).
Textvärde [node:field_og_image:value]
og:site_name [node:field_og_site_name] Fält Text (ren).
Textvärde [node:field_og_site_name:value]
og:title [node:field_og_title] Fält Text (ren).
Textvärde [node:field_og_title:value]
og:type [node:field_og_type] Fält Text (ren).
Textvärde [node:field_og_type:value]
og:url [node:field_og_url] Fält Text (ren).
Textvärde [node:field_og_url:value]
Order [node:field_order] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:field_order:value]
Original name [node:field_original_name] Fält Text (ren).
Textvärde [node:field_original_name:value]
Paragraphs [node:field_paragraphs] Fält Entity reference revisions.
Typ Paragraphs med 0 [node:field_paragraphs:0]
Paragraf [node:field_paragraphs:0:entity] The referenced entity revision
Paragraf id [node:field_paragraphs:0:target_id]
Paragraf revision ID [node:field_paragraphs:0:target_revision_id]
Typ Paragraphs med 1 [node:field_paragraphs:1]
Paragraf [node:field_paragraphs:1:entity] The referenced entity revision
Paragraf id [node:field_paragraphs:1:target_id]
Paragraf revision ID [node:field_paragraphs:1:target_revision_id]
Typ Paragraphs med 2 [node:field_paragraphs:2]
Paragraf [node:field_paragraphs:2:entity] The referenced entity revision
Paragraf id [node:field_paragraphs:2:target_id]
Paragraf revision ID [node:field_paragraphs:2:target_revision_id]
Periode [node:field_periode] Fält Objektsreferens.
Taxonomiterm [node:field_periode:entity] Det refererade objektet
Antal noder [node:field_periode:entity:node-count] Det antal noder som märkts med taxonomitermen.
Beskrivning [node:field_periode:entity:description] Den valfria beskrivningen för taxonomitermen.
Grupp [node:field_periode:entity:forum_container] Fält Boolesk.
icon [node:field_periode:entity:field_icon] Fält Bild.
Källterm [node:field_periode:entity:root] Källterm för taxonomitermen
Namn [node:field_periode:entity:name] Namnet på taxonomintermen.
Ovanliggande [node:field_periode:entity:parents] En array med alla ovanliggande termer, med början i roten.
Ovanliggande term [node:field_periode:entity:parent] Den ovanliggande termen för taxonomitermen, om det finns någon.
Termens ID [node:field_periode:entity:tid] Det unika ID-numret för taxonomitermen.
URL [node:field_periode:entity:url] URL:en för taxonomitermen.
URL för redigering [node:field_periode:entity:edit-url] URL:en för taxonomitermens redigeringssida.
Ursprunglig taxonomiterm [node:field_periode:entity:original] Den ursprungliga data för taxonomiterm om taxonomiterm uppdateras eller sparas.
Vokabulär [node:field_periode:entity:vocabulary] Vokabulären som taxonomitermen hör till.
Taxonomiterm id [node:field_periode:target_id]
Plans [node:field_references_content] Fält Objektsreferens.
Typ Plans med 0 [node:field_references_content:0]
Innehåll [node:field_references_content:0:entity] Det refererade objektet
Innehåll id [node:field_references_content:0:target_id]
Typ Plans med 1 [node:field_references_content:1]
Innehåll [node:field_references_content:1:entity] Det refererade objektet
Innehåll id [node:field_references_content:1:target_id]
Typ Plans med 2 [node:field_references_content:2]
Innehåll [node:field_references_content:2:entity] Det refererade objektet
Innehåll id [node:field_references_content:2:target_id]
Sammanfattning [node:summary] Sammanfattningen för nodens huvudsakliga brödtext.
Senast visad [node:last-view] Datumet som en besökare senast läste noden.
Anpassat format [node:last-view:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [node:last-view:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [node:last-view:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [node:last-view:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [node:last-view:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [node:last-view:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [node:last-view:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [node:last-view:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [node:last-view:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [node:last-view:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [node:last-view:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [node:last-view:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [node:last-view:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [node:last-view:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Språkkod [node:langcode] The language code of the language the node is written in.
stat num bot update [node:field_stat_num_bot_update] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:field_stat_num_bot_update:value]
Summary [node:field_summary] Fält Text (ren, lång).
Textvärde [node:field_summary:value]
Thematic [node:field_thematic] Fält Objektsreferens.
Typ Thematic med 0 [node:field_thematic:0]
Taxonomiterm [node:field_thematic:0:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_thematic:0:target_id]
Typ Thematic med 1 [node:field_thematic:1]
Taxonomiterm [node:field_thematic:1:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_thematic:1:target_id]
Typ Thematic med 2 [node:field_thematic:2]
Taxonomiterm [node:field_thematic:2:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_thematic:2:target_id]
Titel [node:title]
title_old [node:field_title_old] Fält Text (ren).
Textvärde [node:field_title_old:value]
Travel information categories [node:field_travel_information_cat] Fält Objektsreferens.
Typ Travel information categories med 0 [node:field_travel_information_cat:0]
Taxonomiterm [node:field_travel_information_cat:0:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_travel_information_cat:0:target_id]
Typ Travel information categories med 1 [node:field_travel_information_cat:1]
Taxonomiterm [node:field_travel_information_cat:1:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_travel_information_cat:1:target_id]
Typ Travel information categories med 2 [node:field_travel_information_cat:2]
Taxonomiterm [node:field_travel_information_cat:2:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:field_travel_information_cat:2:target_id]
T s [node:field_twitter_number_post] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:field_twitter_number_post:value]
URL [node:url] URL:en för noden.
Argument [node:url:args] Det angivna argument för nuvarande sida (till exempel "arg:1" på sidan "nod/1" återger "1").
Antal [node:url:args:count] Antalet element i arrayen.
Första [node:url:args:first] Det första elementet i arrayen.
Hopslagna sökvägar [node:url:args:join-path] Matrisvärdena har var och en rensats av Pathauto och sen sammanfogats med snedstreck till en sträng som liknar en webbadress.
Imploderad [node:url:args:join:?] Värdena i arrayen hopfogade med en anpassad sträng mellan varje värde.
Nycklar [node:url:args:keys] Arrayen av nycklar för arrayen.
Omvänd [node:url:args:reversed] Arrayen omvänd.
Sista [node:url:args:last] Det sista elementet i arrayen.
Värde [node:url:args:value:?] Det specifika värdet på arrayen.
Fullständig URL [node:url:absolute] Den fullständiga URL:en.
Kort URL [node:url:brief] URL:en utan protokoll och avslutande snedstreck.
Relativ URL [node:url:relative] Den relativa URL:en.
Sökväg [node:url:path] Sökvägskomponenten för URL:en.
URL utan alias [node:url:unaliased] URL:en utan alias
Argument [node:url:unaliased:args] Det angivna argument för nuvarande sida (till exempel "arg:1" på sidan "nod/1" återger "1").
Fullständig URL [node:url:unaliased:absolute] Den fullständiga URL:en.
Kort URL [node:url:unaliased:brief] URL:en utan protokoll och avslutande snedstreck.
Relativ URL [node:url:unaliased:relative] Den relativa URL:en.
Sökväg [node:url:unaliased:path] Sökvägskomponenten för URL:en.
URL för redigering [node:edit-url] URL:en för nodens redigeringssida.
Ursprunglig innehåll [node:original] Den ursprungliga data för innehåll om innehåll uppdateras eller sparas.
Address [node:original:field_address] Fält Adress.
Den andra raden i adressblocket. [node:original:field_address:address_line2]
Den första raden i adressblocket. [node:original:field_address:address_line1]
Den underordnade platsen (det vill säga ort). [node:original:field_address:dependent_locality]
Det extra namnet. [node:original:field_address:additional_name]
Landets högsta administrativa underavdelning. [node:original:field_address:administrative_area]
Landskoden med två bokstäver. [node:original:field_address:country_code]
Namn på landet [node:original:field_address:country_name]
Organisationen [node:original:field_address:organization]
Platsen (det vill säga staden). [node:original:field_address:locality]
Postnumret. [node:original:field_address:postal_code]
Släktnamnet. [node:original:field_address:family_name]
Sorteringskoden. [node:original:field_address:sorting_code]
Språkkoden. [node:original:field_address:langcode]
Tilltalsnamnet. [node:original:field_address:given_name]
addresses [node:original:field_addresses] Fält Adress.
Typ addresses med 0 [node:original:field_addresses:0]
Typ addresses med 1 [node:original:field_addresses:1]
Typ addresses med 2 [node:original:field_addresses:2]
addresses_levels [node:original:field_addresses_levels] Fält Objektsreferens.
Typ addresses_levels med 0 [node:original:field_addresses_levels:0]
Typ addresses_levels med 1 [node:original:field_addresses_levels:1]
Typ addresses_levels med 2 [node:original:field_addresses_levels:2]
address_levels [node:original:field_address_levels] Fält Objektsreferens.
Typ address_levels med 0 [node:original:field_address_levels:0]
Typ address_levels med 1 [node:original:field_address_levels:1]
Typ address_levels med 2 [node:original:field_address_levels:2]
Admin Categories [node:original:field_admin_categories] Fält Objektsreferens.
Typ Admin Categories med 0 [node:original:field_admin_categories:0]
Typ Admin Categories med 1 [node:original:field_admin_categories:1]
Typ Admin Categories med 2 [node:original:field_admin_categories:2]
Antal kommentarer [node:original:comment-count] Antalet kommentarer som lagts in på ett objekt.
Antal nya kommentarer [node:original:comment-count-new] Antalet kommentarer som lagts in på ett objekt sedan läsaren senast visade det.
Antal visningar [node:original:total-count] Antalet besökare som har läst noden.
Bild [node:original:field_image] Fält av typ Bild. Också känt som Image.
25_x_25_map [node:original:field_image:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
50 x 50 picture [node:original:field_image:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
180_x_101_16_9_popup_map [node:original:field_image:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:original:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:original:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:original:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:original:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:original:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640x320 [node:original:field_image:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:original:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:original:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1200_x_330 [node:original:field_image:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:original:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:original:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:original:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Alternativ text [node:original:field_image:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [node:original:field_image:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [node:original:field_image:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:original:field_image:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:original:field_image:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Höjd [node:original:field_image:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [node:original:field_image:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Miniatyr (100×100) [node:original:field_image:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Stor (480×480) [node:original:field_image:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Teaser background [node:original:field_image:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:original:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Titel [node:original:field_image:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Brödtext [node:original:body] Den huvudsakliga brödtexten av noden.
Categories [node:original:field_categories] Fält Objektsreferens.
Typ Categories med 0 [node:original:field_categories:0]
Typ Categories med 1 [node:original:field_categories:1]
Typ Categories med 2 [node:original:field_categories:2]
Comments [node:original:comment] Fält av typ Kommentarer. Också känt som Kommentarer.
Antal kommentarer [node:original:comment:comment_count] The number of comments.
ID-nummer för användare för senaste kommentar [node:original:comment:last_comment_uid]
ID-nummer för senaste kommentar [node:original:comment:cid]
Namn för senaste kommentar [node:original:comment:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Status för kommenterar [node:original:comment:status]
Tidsstämpel för senaste kommentar [node:original:comment:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Countries [node:original:field_countries] Fält Land.
Typ Countries med 0 [node:original:field_countries:0]
Typ Countries med 1 [node:original:field_countries:1]
Typ Countries med 2 [node:original:field_countries:2]
Countries [node:original:field_taxonomy_countries] Fält Objektsreferens.
Typ Countries med 0 [node:original:field_taxonomy_countries:0]
Typ Countries med 1 [node:original:field_taxonomy_countries:1]
Typ Countries med 2 [node:original:field_taxonomy_countries:2]
Datum för skapande [node:original:created]
Anpassat format [node:original:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [node:original:created:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [node:original:created:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [node:original:created:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [node:original:created:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [node:original:created:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [node:original:created:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [node:original:created:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [node:original:created:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [node:original:created:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [node:original:created:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [node:original:created:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [node:original:created:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [node:original:created:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Desa flag count [node:original:flag-save-count] Total flag count for flag Desa
Done flag count [node:original:flag-done-count] Total flag count for flag Done
Etiketter [node:original:field_tags] Fält av typ Objektsreferens. Också känt som Tags.
Typ Etiketter med 0 [node:original:field_tags:0]
Typ Etiketter med 1 [node:original:field_tags:1]
Typ Etiketter med 2 [node:original:field_tags:2]
Feed [node:original:field_feed] Fält Objektsreferens.
Innehållsflöde [node:original:field_feed:entity] Det refererade objektet
Innehållsflöde id [node:original:field_feed:target_id]
feeds [node:original:field_feeds] Fält Objektsreferens.
Typ feeds med 0 [node:original:field_feeds:0]
Typ feeds med 1 [node:original:field_feeds:1]
Typ feeds med 2 [node:original:field_feeds:2]
Feeds item [node:original:feeds_item] Fält Innehållsflöde.
Innehållsflöde [node:original:feeds_item:entity] Det refererade objektet
Innehållsflöde id [node:original:feeds_item:target_id]
Item GUID [node:original:feeds_item:guid]
Item hash [node:original:feeds_item:hash]
Item URL [node:original:feeds_item:url]
Tidsstämpel [node:original:feeds_item:imported]
Forum [node:original:taxonomy_forums] Fält Objektsreferens.
Taxonomiterm [node:original:taxonomy_forums:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:original:taxonomy_forums:target_id]
Författare [node:original:author]
Användar-ID [node:original:author:uid] Det unika ID-numret för användarkontot.
Bild [node:original:author:user_picture] Fält Bild.
Deprecated: User Name [node:original:author:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
E-post [node:original:author:mail] E-postadressen för användarkontot.
Namn på konto [node:original:author:account-name] Inloggningsnamnet för användarkontot.
Roller [node:original:author:roles] Användarrollerna associerade med användarkontot.
Senaste inloggning [node:original:author:last-login] Datumet då användaren senast loggade in på webbplatsen.
Skapad [node:original:author:created] Datumet som användarkontot skapades.
URL [node:original:author:url] URL för kontots profilsida.
URL för redigering [node:original:author:edit-url] URL-en för kontots redigeringssidan.
User role ids [node:original:author:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [node:original:author:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Visningsnamn [node:original:author:display-name] The display name of the user account.
General Number Updates [node:original:field_general_number_updates] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:original:field_general_number_updates:value]
Geofield_WKT [node:original:field_geofield_wkt] Fält Geofield.
Bottom Bounding [node:original:field_geofield_wkt:bottom]
Centroid Latitude [node:original:field_geofield_wkt:lat]
Centroid Longitude [node:original:field_geofield_wkt:lon]
Geohash [node:original:field_geofield_wkt:geohash]
Geometry [node:original:field_geofield_wkt:value]
Geometry Type [node:original:field_geofield_wkt:geo_type]
LatLong Pair [node:original:field_geofield_wkt:latlon]
Left Bounding [node:original:field_geofield_wkt:left]
Right Bounding [node:original:field_geofield_wkt:right]
Top Bounding [node:original:field_geofield_wkt:top]
Geolocation [node:original:field_geolocation] Fält Geofield.
Typ Geolocation med 0 [node:original:field_geolocation:0]
Typ Geolocation med 1 [node:original:field_geolocation:1]
Typ Geolocation med 2 [node:original:field_geolocation:2]
GPX file [node:original:field_gpx_file] Fält Fil.
Beskrivning [node:original:field_gpx_file:description]
Fil [node:original:field_gpx_file:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:original:field_gpx_file:target_id]
Visa [node:original:field_gpx_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
guid [node:original:field_feed_guid] Fält Text (ren).
Textvärde [node:original:field_feed_guid:value]
ID-nummer för innehåll [node:original:nid] Det unika ID-numret för innehållsposten, eller "noden".
Images [node:original:field_images] Fält Bild.
Typ Images med 0 [node:original:field_images:0]
Typ Images med 1 [node:original:field_images:1]
Typ Images med 2 [node:original:field_images:2]
Images [node:original:field_feed_images] Fält Bild.
Typ Images med 0 [node:original:field_feed_images:0]
Typ Images med 1 [node:original:field_feed_images:1]
Typ Images med 2 [node:original:field_feed_images:2]
Innehållstyp [node:original:content-type] Innehållstypen för noden.
Antal noder [node:original:content-type:node-count] Det antal noder som hör till innehållstypen.
Beskrivning [node:original:content-type:description] Den valfria beskrivningen för innehållstypen.
Maskinläsbart namn [node:original:content-type:machine-name] Det maskinläsbara namnet för innehållstypen.
Namn [node:original:content-type:name] Namet för innehållstypen.
URL för redigering [node:original:content-type:edit-url] URL:en för innehållstypens redigeringssida.
KML File [node:original:field_kml_file] Fält Fil.
Beskrivning [node:original:field_kml_file:description]
Fil [node:original:field_kml_file:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:original:field_kml_file:target_id]
Visa [node:original:field_kml_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
Kommentarer [node:original:comment_forum] Fält Kommentarer.
Antal kommentarer [node:original:comment_forum:comment_count] The number of comments.
ID-nummer för användare för senaste kommentar [node:original:comment_forum:last_comment_uid]
ID-nummer för senaste kommentar [node:original:comment_forum:cid]
Namn för senaste kommentar [node:original:comment_forum:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Status för kommenterar [node:original:comment_forum:status]
Tidsstämpel för senaste kommentar [node:original:comment_forum:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Languages [node:original:field_languages] Fält Språk.
Typ Languages med 0 [node:original:field_languages:0]
Typ Languages med 1 [node:original:field_languages:1]
Typ Languages med 2 [node:original:field_languages:2]
List [node:original:field_list] Fält Text (formaterad, lång).
Typ List med 0 [node:original:field_list:0]
Typ List med 1 [node:original:field_list:1]
Typ List med 2 [node:original:field_list:2]
Loggmeddelande för versionshantering [node:original:log] Förklaringen av den senaste ändringen gjord på noden.
metatags [node:original:field_metatags] Fält Metataggar.
Metatag [node:original:field_metatags:value]
og:description [node:original:field_og_description] Fält Text (formaterad, lång).
Text [node:original:field_og_description:value]
Textformat [node:original:field_og_description:format]
og:image [node:original:field_og_image] Fält Text (ren).
Textvärde [node:original:field_og_image:value]
og:site_name [node:original:field_og_site_name] Fält Text (ren).
Textvärde [node:original:field_og_site_name:value]
og:title [node:original:field_og_title] Fält Text (ren).
Textvärde [node:original:field_og_title:value]
og:type [node:original:field_og_type] Fält Text (ren).
Textvärde [node:original:field_og_type:value]
og:url [node:original:field_og_url] Fält Text (ren).
Textvärde [node:original:field_og_url:value]
Order [node:original:field_order] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:original:field_order:value]
Original name [node:original:field_original_name] Fält Text (ren).
Textvärde [node:original:field_original_name:value]
Paragraphs [node:original:field_paragraphs] Fält Entity reference revisions.
Typ Paragraphs med 0 [node:original:field_paragraphs:0]
Typ Paragraphs med 1 [node:original:field_paragraphs:1]
Typ Paragraphs med 2 [node:original:field_paragraphs:2]
Periode [node:original:field_periode] Fält Objektsreferens.
Taxonomiterm [node:original:field_periode:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:original:field_periode:target_id]
Plans [node:original:field_references_content] Fält Objektsreferens.
Typ Plans med 0 [node:original:field_references_content:0]
Typ Plans med 1 [node:original:field_references_content:1]
Typ Plans med 2 [node:original:field_references_content:2]
Sammanfattning [node:original:summary] Sammanfattningen för nodens huvudsakliga brödtext.
Senast visad [node:original:last-view] Datumet som en besökare senast läste noden.
Anpassat format [node:original:last-view:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [node:original:last-view:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [node:original:last-view:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [node:original:last-view:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [node:original:last-view:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [node:original:last-view:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [node:original:last-view:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [node:original:last-view:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [node:original:last-view:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [node:original:last-view:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [node:original:last-view:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [node:original:last-view:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [node:original:last-view:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [node:original:last-view:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Språkkod [node:original:langcode] The language code of the language the node is written in.
stat num bot update [node:original:field_stat_num_bot_update] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:original:field_stat_num_bot_update:value]
Summary [node:original:field_summary] Fält Text (ren, lång).
Textvärde [node:original:field_summary:value]
Thematic [node:original:field_thematic] Fält Objektsreferens.
Typ Thematic med 0 [node:original:field_thematic:0]
Typ Thematic med 1 [node:original:field_thematic:1]
Typ Thematic med 2 [node:original:field_thematic:2]
Titel [node:original:title]
title_old [node:original:field_title_old] Fält Text (ren).
Textvärde [node:original:field_title_old:value]
Travel information categories [node:original:field_travel_information_cat] Fält Objektsreferens.
Typ Travel information categories med 0 [node:original:field_travel_information_cat:0]
Typ Travel information categories med 1 [node:original:field_travel_information_cat:1]
Typ Travel information categories med 2 [node:original:field_travel_information_cat:2]
T s [node:original:field_twitter_number_post] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:original:field_twitter_number_post:value]
URL [node:original:url] URL:en för noden.
Argument [node:original:url:args] Det angivna argument för nuvarande sida (till exempel "arg:1" på sidan "nod/1" återger "1").
Fullständig URL [node:original:url:absolute] Den fullständiga URL:en.
Kort URL [node:original:url:brief] URL:en utan protokoll och avslutande snedstreck.
Relativ URL [node:original:url:relative] Den relativa URL:en.
Sökväg [node:original:url:path] Sökvägskomponenten för URL:en.
URL utan alias [node:original:url:unaliased] URL:en utan alias
URL för redigering [node:original:edit-url] URL:en för nodens redigeringssida.
Versions-ID [node:original:vid] Det unika ID-numret för nodens senaste version.
Videos [node:original:field_videos] Fält Objektsreferens.
Typ Videos med 0 [node:original:field_videos:0]
Typ Videos med 1 [node:original:field_videos:1]
Typ Videos med 2 [node:original:field_videos:2]
Videos translated [node:original:field_videos_translated] Fält Objektsreferens.
Typ Videos translated med 0 [node:original:field_videos_translated:0]
Typ Videos translated med 1 [node:original:field_videos_translated:1]
Typ Videos translated med 2 [node:original:field_videos_translated:2]
Visningar idag [node:original:day-count] Antalet besökare som har läst noden idag.
Wikipedia body [node:original:field_wikipedia_body] Fält Text (formaterad, lång).
Text [node:original:field_wikipedia_body:value]
Textformat [node:original:field_wikipedia_body:format]
Wikipedia languages [node:original:field_wikipedia_langs] Fält Text (ren).
Textvärde [node:original:field_wikipedia_langs:value]
Wikipedia title [node:original:field_wikipedia_title] Fält Text (ren).
Textvärde [node:original:field_wikipedia_title:value]
wikipedia_body_autotrans [node:original:field_wikipedia_body_autotrans] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:original:field_wikipedia_body_autotrans:value]
W s [node:original:field_wikipedia_number_updates] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:original:field_wikipedia_number_updates:value]
Ändrad datum [node:original:changed] Datumet som noden senast uppdaterades.
Anpassat format [node:original:changed:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [node:original:changed:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [node:original:changed:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [node:original:changed:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [node:original:changed:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [node:original:changed:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [node:original:changed:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [node:original:changed:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [node:original:changed:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [node:original:changed:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [node:original:changed:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [node:original:changed:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [node:original:changed:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [node:original:changed:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Översättningens källnod [node:original:source] Källnoden för den här nuvarande nodens översättningsgrupp.
Address [node:original:source:field_address] Fält Adress.
addresses [node:original:source:field_addresses] Fält Adress.
addresses_levels [node:original:source:field_addresses_levels] Fält Objektsreferens.
address_levels [node:original:source:field_address_levels] Fält Objektsreferens.
Admin Categories [node:original:source:field_admin_categories] Fält Objektsreferens.
Antal kommentarer [node:original:source:comment-count] Antalet kommentarer som lagts in på ett objekt.
Antal nya kommentarer [node:original:source:comment-count-new] Antalet kommentarer som lagts in på ett objekt sedan läsaren senast visade det.
Antal visningar [node:original:source:total-count] Antalet besökare som har läst noden.
Bild [node:original:source:field_image] Fält av typ Bild. Också känt som Image.
Brödtext [node:original:source:body] Den huvudsakliga brödtexten av noden.
Categories [node:original:source:field_categories] Fält Objektsreferens.
Comments [node:original:source:comment] Fält av typ Kommentarer. Också känt som Kommentarer.
Countries [node:original:source:field_countries] Fält Land.
Countries [node:original:source:field_taxonomy_countries] Fält Objektsreferens.
Datum för skapande [node:original:source:created]
Desa flag count [node:original:source:flag-save-count] Total flag count for flag Desa
Done flag count [node:original:source:flag-done-count] Total flag count for flag Done
Etiketter [node:original:source:field_tags] Fält av typ Objektsreferens. Också känt som Tags.
Feed [node:original:source:field_feed] Fält Objektsreferens.
feeds [node:original:source:field_feeds] Fält Objektsreferens.
Feeds item [node:original:source:feeds_item] Fält Innehållsflöde.
Forum [node:original:source:taxonomy_forums] Fält Objektsreferens.
Författare [node:original:source:author]
General Number Updates [node:original:source:field_general_number_updates] Fält Nummer (heltal).
Geofield_WKT [node:original:source:field_geofield_wkt] Fält Geofield.
Geolocation [node:original:source:field_geolocation] Fält Geofield.
GPX file [node:original:source:field_gpx_file] Fält Fil.
guid [node:original:source:field_feed_guid] Fält Text (ren).
ID-nummer för innehåll [node:original:source:nid] Det unika ID-numret för innehållsposten, eller "noden".
Images [node:original:source:field_images] Fält Bild.
Images [node:original:source:field_feed_images] Fält Bild.
Innehållstyp [node:original:source:content-type] Innehållstypen för noden.
KML File [node:original:source:field_kml_file] Fält Fil.
Kommentarer [node:original:source:comment_forum] Fält Kommentarer.
Languages [node:original:source:field_languages] Fält Språk.
List [node:original:source:field_list] Fält Text (formaterad, lång).
Loggmeddelande för versionshantering [node:original:source:log] Förklaringen av den senaste ändringen gjord på noden.
metatags [node:original:source:field_metatags] Fält Metataggar.
og:description [node:original:source:field_og_description] Fält Text (formaterad, lång).
og:image [node:original:source:field_og_image] Fält Text (ren).
og:site_name [node:original:source:field_og_site_name] Fält Text (ren).
og:title [node:original:source:field_og_title] Fält Text (ren).
og:type [node:original:source:field_og_type] Fält Text (ren).
og:url [node:original:source:field_og_url] Fält Text (ren).
Order [node:original:source:field_order] Fält Nummer (heltal).
Original name [node:original:source:field_original_name] Fält Text (ren).
Paragraphs [node:original:source:field_paragraphs] Fält Entity reference revisions.
Periode [node:original:source:field_periode] Fält Objektsreferens.
Plans [node:original:source:field_references_content] Fält Objektsreferens.
Sammanfattning [node:original:source:summary] Sammanfattningen för nodens huvudsakliga brödtext.
Senast visad [node:original:source:last-view] Datumet som en besökare senast läste noden.
Språkkod [node:original:source:langcode] The language code of the language the node is written in.
stat num bot update [node:original:source:field_stat_num_bot_update] Fält Nummer (heltal).
Summary [node:original:source:field_summary] Fält Text (ren, lång).
Thematic [node:original:source:field_thematic] Fält Objektsreferens.
Titel [node:original:source:title]
title_old [node:original:source:field_title_old] Fält Text (ren).
Travel information categories [node:original:source:field_travel_information_cat] Fält Objektsreferens.
T s [node:original:source:field_twitter_number_post] Fält Nummer (heltal).
URL [node:original:source:url] URL:en för noden.
URL för redigering [node:original:source:edit-url] URL:en för nodens redigeringssida.
Versions-ID [node:original:source:vid] Det unika ID-numret för nodens senaste version.
Videos [node:original:source:field_videos] Fält Objektsreferens.
Videos translated [node:original:source:field_videos_translated] Fält Objektsreferens.
Visningar idag [node:original:source:day-count] Antalet besökare som har läst noden idag.
Wikipedia body [node:original:source:field_wikipedia_body] Fält Text (formaterad, lång).
Wikipedia languages [node:original:source:field_wikipedia_langs] Fält Text (ren).
Wikipedia title [node:original:source:field_wikipedia_title] Fält Text (ren).
wikipedia_body_autotrans [node:original:source:field_wikipedia_body_autotrans] Fält Nummer (heltal).
W s [node:original:source:field_wikipedia_number_updates] Fält Nummer (heltal).
Ändrad datum [node:original:source:changed] Datumet som noden senast uppdaterades.
Versions-ID [node:vid] Det unika ID-numret för nodens senaste version.
Videos [node:field_videos] Fält Objektsreferens.
Typ Videos med 0 [node:field_videos:0]
Media [node:field_videos:0:entity] Det refererade objektet
Media id [node:field_videos:0:target_id]
Typ Videos med 1 [node:field_videos:1]
Media [node:field_videos:1:entity] Det refererade objektet
Media id [node:field_videos:1:target_id]
Typ Videos med 2 [node:field_videos:2]
Media [node:field_videos:2:entity] Det refererade objektet
Media id [node:field_videos:2:target_id]
Videos translated [node:field_videos_translated] Fält Objektsreferens.
Typ Videos translated med 0 [node:field_videos_translated:0]
Media [node:field_videos_translated:0:entity] Det refererade objektet
Media id [node:field_videos_translated:0:target_id]
Typ Videos translated med 1 [node:field_videos_translated:1]
Media [node:field_videos_translated:1:entity] Det refererade objektet
Media id [node:field_videos_translated:1:target_id]
Typ Videos translated med 2 [node:field_videos_translated:2]
Media [node:field_videos_translated:2:entity] Det refererade objektet
Media id [node:field_videos_translated:2:target_id]
Visningar idag [node:day-count] Antalet besökare som har läst noden idag.
Wikipedia body [node:field_wikipedia_body] Fält Text (formaterad, lång).
Text [node:field_wikipedia_body:value]
Textformat [node:field_wikipedia_body:format]
Wikipedia languages [node:field_wikipedia_langs] Fält Text (ren).
Textvärde [node:field_wikipedia_langs:value]
Wikipedia title [node:field_wikipedia_title] Fält Text (ren).
Textvärde [node:field_wikipedia_title:value]
wikipedia_body_autotrans [node:field_wikipedia_body_autotrans] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:field_wikipedia_body_autotrans:value]
W s [node:field_wikipedia_number_updates] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:field_wikipedia_number_updates:value]
Ändrad datum [node:changed] Datumet som noden senast uppdaterades.
Anpassat format [node:changed:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [node:changed:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [node:changed:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [node:changed:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [node:changed:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [node:changed:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [node:changed:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [node:changed:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [node:changed:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [node:changed:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [node:changed:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [node:changed:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [node:changed:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [node:changed:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Översättningens källnod [node:source] Källnoden för den här nuvarande nodens översättningsgrupp.
Address [node:source:field_address] Fält Adress.
Den andra raden i adressblocket. [node:source:field_address:address_line2]
Den första raden i adressblocket. [node:source:field_address:address_line1]
Den underordnade platsen (det vill säga ort). [node:source:field_address:dependent_locality]
Det extra namnet. [node:source:field_address:additional_name]
Landets högsta administrativa underavdelning. [node:source:field_address:administrative_area]
Landskoden med två bokstäver. [node:source:field_address:country_code]
Namn på landet [node:source:field_address:country_name]
Organisationen [node:source:field_address:organization]
Platsen (det vill säga staden). [node:source:field_address:locality]
Postnumret. [node:source:field_address:postal_code]
Släktnamnet. [node:source:field_address:family_name]
Sorteringskoden. [node:source:field_address:sorting_code]
Språkkoden. [node:source:field_address:langcode]
Tilltalsnamnet. [node:source:field_address:given_name]
addresses [node:source:field_addresses] Fält Adress.
Typ addresses med 0 [node:source:field_addresses:0]
Typ addresses med 1 [node:source:field_addresses:1]
Typ addresses med 2 [node:source:field_addresses:2]
addresses_levels [node:source:field_addresses_levels] Fält Objektsreferens.
Typ addresses_levels med 0 [node:source:field_addresses_levels:0]
Typ addresses_levels med 1 [node:source:field_addresses_levels:1]
Typ addresses_levels med 2 [node:source:field_addresses_levels:2]
address_levels [node:source:field_address_levels] Fält Objektsreferens.
Typ address_levels med 0 [node:source:field_address_levels:0]
Typ address_levels med 1 [node:source:field_address_levels:1]
Typ address_levels med 2 [node:source:field_address_levels:2]
Admin Categories [node:source:field_admin_categories] Fält Objektsreferens.
Typ Admin Categories med 0 [node:source:field_admin_categories:0]
Typ Admin Categories med 1 [node:source:field_admin_categories:1]
Typ Admin Categories med 2 [node:source:field_admin_categories:2]
Antal kommentarer [node:source:comment-count] Antalet kommentarer som lagts in på ett objekt.
Antal nya kommentarer [node:source:comment-count-new] Antalet kommentarer som lagts in på ett objekt sedan läsaren senast visade det.
Antal visningar [node:source:total-count] Antalet besökare som har läst noden.
Bild [node:source:field_image] Fält av typ Bild. Också känt som Image.
25_x_25_map [node:source:field_image:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
50 x 50 picture [node:source:field_image:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
180_x_101_16_9_popup_map [node:source:field_image:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [node:source:field_image:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [node:source:field_image:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [node:source:field_image:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [node:source:field_image:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [node:source:field_image:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640x320 [node:source:field_image:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [node:source:field_image:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [node:source:field_image:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1200_x_330 [node:source:field_image:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [node:source:field_image:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [node:source:field_image:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [node:source:field_image:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Alternativ text [node:source:field_image:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [node:source:field_image:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [node:source:field_image:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:source:field_image:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [node:source:field_image:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Höjd [node:source:field_image:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [node:source:field_image:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Miniatyr (100×100) [node:source:field_image:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Stor (480×480) [node:source:field_image:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Teaser background [node:source:field_image:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [node:source:field_image:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Titel [node:source:field_image:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Brödtext [node:source:body] Den huvudsakliga brödtexten av noden.
Categories [node:source:field_categories] Fält Objektsreferens.
Typ Categories med 0 [node:source:field_categories:0]
Typ Categories med 1 [node:source:field_categories:1]
Typ Categories med 2 [node:source:field_categories:2]
Comments [node:source:comment] Fält av typ Kommentarer. Också känt som Kommentarer.
Antal kommentarer [node:source:comment:comment_count] The number of comments.
ID-nummer för användare för senaste kommentar [node:source:comment:last_comment_uid]
ID-nummer för senaste kommentar [node:source:comment:cid]
Namn för senaste kommentar [node:source:comment:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Status för kommenterar [node:source:comment:status]
Tidsstämpel för senaste kommentar [node:source:comment:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Countries [node:source:field_countries] Fält Land.
Typ Countries med 0 [node:source:field_countries:0]
Typ Countries med 1 [node:source:field_countries:1]
Typ Countries med 2 [node:source:field_countries:2]
Countries [node:source:field_taxonomy_countries] Fält Objektsreferens.
Typ Countries med 0 [node:source:field_taxonomy_countries:0]
Typ Countries med 1 [node:source:field_taxonomy_countries:1]
Typ Countries med 2 [node:source:field_taxonomy_countries:2]
Datum för skapande [node:source:created]
Anpassat format [node:source:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [node:source:created:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [node:source:created:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [node:source:created:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [node:source:created:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [node:source:created:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [node:source:created:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [node:source:created:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [node:source:created:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [node:source:created:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [node:source:created:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [node:source:created:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [node:source:created:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [node:source:created:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Desa flag count [node:source:flag-save-count] Total flag count for flag Desa
Done flag count [node:source:flag-done-count] Total flag count for flag Done
Etiketter [node:source:field_tags] Fält av typ Objektsreferens. Också känt som Tags.
Typ Etiketter med 0 [node:source:field_tags:0]
Typ Etiketter med 1 [node:source:field_tags:1]
Typ Etiketter med 2 [node:source:field_tags:2]
Feed [node:source:field_feed] Fält Objektsreferens.
Innehållsflöde [node:source:field_feed:entity] Det refererade objektet
Innehållsflöde id [node:source:field_feed:target_id]
feeds [node:source:field_feeds] Fält Objektsreferens.
Typ feeds med 0 [node:source:field_feeds:0]
Typ feeds med 1 [node:source:field_feeds:1]
Typ feeds med 2 [node:source:field_feeds:2]
Feeds item [node:source:feeds_item] Fält Innehållsflöde.
Innehållsflöde [node:source:feeds_item:entity] Det refererade objektet
Innehållsflöde id [node:source:feeds_item:target_id]
Item GUID [node:source:feeds_item:guid]
Item hash [node:source:feeds_item:hash]
Item URL [node:source:feeds_item:url]
Tidsstämpel [node:source:feeds_item:imported]
Forum [node:source:taxonomy_forums] Fält Objektsreferens.
Taxonomiterm [node:source:taxonomy_forums:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:source:taxonomy_forums:target_id]
Författare [node:source:author]
Användar-ID [node:source:author:uid] Det unika ID-numret för användarkontot.
Bild [node:source:author:user_picture] Fält Bild.
Deprecated: User Name [node:source:author:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
E-post [node:source:author:mail] E-postadressen för användarkontot.
Namn på konto [node:source:author:account-name] Inloggningsnamnet för användarkontot.
Roller [node:source:author:roles] Användarrollerna associerade med användarkontot.
Senaste inloggning [node:source:author:last-login] Datumet då användaren senast loggade in på webbplatsen.
Skapad [node:source:author:created] Datumet som användarkontot skapades.
URL [node:source:author:url] URL för kontots profilsida.
URL för redigering [node:source:author:edit-url] URL-en för kontots redigeringssidan.
Ursprunglig användare [node:source:author:original] Den ursprungliga data för användare om användare uppdateras eller sparas.
User role ids [node:source:author:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [node:source:author:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Visningsnamn [node:source:author:display-name] The display name of the user account.
General Number Updates [node:source:field_general_number_updates] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:source:field_general_number_updates:value]
Geofield_WKT [node:source:field_geofield_wkt] Fält Geofield.
Bottom Bounding [node:source:field_geofield_wkt:bottom]
Centroid Latitude [node:source:field_geofield_wkt:lat]
Centroid Longitude [node:source:field_geofield_wkt:lon]
Geohash [node:source:field_geofield_wkt:geohash]
Geometry [node:source:field_geofield_wkt:value]
Geometry Type [node:source:field_geofield_wkt:geo_type]
LatLong Pair [node:source:field_geofield_wkt:latlon]
Left Bounding [node:source:field_geofield_wkt:left]
Right Bounding [node:source:field_geofield_wkt:right]
Top Bounding [node:source:field_geofield_wkt:top]
Geolocation [node:source:field_geolocation] Fält Geofield.
Typ Geolocation med 0 [node:source:field_geolocation:0]
Typ Geolocation med 1 [node:source:field_geolocation:1]
Typ Geolocation med 2 [node:source:field_geolocation:2]
GPX file [node:source:field_gpx_file] Fält Fil.
Beskrivning [node:source:field_gpx_file:description]
Fil [node:source:field_gpx_file:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:source:field_gpx_file:target_id]
Visa [node:source:field_gpx_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
guid [node:source:field_feed_guid] Fält Text (ren).
Textvärde [node:source:field_feed_guid:value]
ID-nummer för innehåll [node:source:nid] Det unika ID-numret för innehållsposten, eller "noden".
Images [node:source:field_images] Fält Bild.
Typ Images med 0 [node:source:field_images:0]
Typ Images med 1 [node:source:field_images:1]
Typ Images med 2 [node:source:field_images:2]
Images [node:source:field_feed_images] Fält Bild.
Typ Images med 0 [node:source:field_feed_images:0]
Typ Images med 1 [node:source:field_feed_images:1]
Typ Images med 2 [node:source:field_feed_images:2]
Innehållstyp [node:source:content-type] Innehållstypen för noden.
Antal noder [node:source:content-type:node-count] Det antal noder som hör till innehållstypen.
Beskrivning [node:source:content-type:description] Den valfria beskrivningen för innehållstypen.
Maskinläsbart namn [node:source:content-type:machine-name] Det maskinläsbara namnet för innehållstypen.
Namn [node:source:content-type:name] Namet för innehållstypen.
URL för redigering [node:source:content-type:edit-url] URL:en för innehållstypens redigeringssida.
KML File [node:source:field_kml_file] Fält Fil.
Beskrivning [node:source:field_kml_file:description]
Fil [node:source:field_kml_file:entity] Det refererade objektet
Fil id [node:source:field_kml_file:target_id]
Visa [node:source:field_kml_file:display] Flag to control whether this file should be displayed when viewing content
Kommentarer [node:source:comment_forum] Fält Kommentarer.
Antal kommentarer [node:source:comment_forum:comment_count] The number of comments.
ID-nummer för användare för senaste kommentar [node:source:comment_forum:last_comment_uid]
ID-nummer för senaste kommentar [node:source:comment_forum:cid]
Namn för senaste kommentar [node:source:comment_forum:last_comment_name] The name of the user posting the last comment.
Status för kommenterar [node:source:comment_forum:status]
Tidsstämpel för senaste kommentar [node:source:comment_forum:last_comment_timestamp] The time that the last comment was created.
Languages [node:source:field_languages] Fält Språk.
Typ Languages med 0 [node:source:field_languages:0]
Typ Languages med 1 [node:source:field_languages:1]
Typ Languages med 2 [node:source:field_languages:2]
List [node:source:field_list] Fält Text (formaterad, lång).
Typ List med 0 [node:source:field_list:0]
Typ List med 1 [node:source:field_list:1]
Typ List med 2 [node:source:field_list:2]
Loggmeddelande för versionshantering [node:source:log] Förklaringen av den senaste ändringen gjord på noden.
metatags [node:source:field_metatags] Fält Metataggar.
Metatag [node:source:field_metatags:value]
og:description [node:source:field_og_description] Fält Text (formaterad, lång).
Text [node:source:field_og_description:value]
Textformat [node:source:field_og_description:format]
og:image [node:source:field_og_image] Fält Text (ren).
Textvärde [node:source:field_og_image:value]
og:site_name [node:source:field_og_site_name] Fält Text (ren).
Textvärde [node:source:field_og_site_name:value]
og:title [node:source:field_og_title] Fält Text (ren).
Textvärde [node:source:field_og_title:value]
og:type [node:source:field_og_type] Fält Text (ren).
Textvärde [node:source:field_og_type:value]
og:url [node:source:field_og_url] Fält Text (ren).
Textvärde [node:source:field_og_url:value]
Order [node:source:field_order] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:source:field_order:value]
Original name [node:source:field_original_name] Fält Text (ren).
Textvärde [node:source:field_original_name:value]
Paragraphs [node:source:field_paragraphs] Fält Entity reference revisions.
Typ Paragraphs med 0 [node:source:field_paragraphs:0]
Typ Paragraphs med 1 [node:source:field_paragraphs:1]
Typ Paragraphs med 2 [node:source:field_paragraphs:2]
Periode [node:source:field_periode] Fält Objektsreferens.
Taxonomiterm [node:source:field_periode:entity] Det refererade objektet
Taxonomiterm id [node:source:field_periode:target_id]
Plans [node:source:field_references_content] Fält Objektsreferens.
Typ Plans med 0 [node:source:field_references_content:0]
Typ Plans med 1 [node:source:field_references_content:1]
Typ Plans med 2 [node:source:field_references_content:2]
Sammanfattning [node:source:summary] Sammanfattningen för nodens huvudsakliga brödtext.
Senast visad [node:source:last-view] Datumet som en besökare senast läste noden.
Anpassat format [node:source:last-view:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [node:source:last-view:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [node:source:last-view:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [node:source:last-view:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [node:source:last-view:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [node:source:last-view:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [node:source:last-view:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [node:source:last-view:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [node:source:last-view:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [node:source:last-view:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [node:source:last-view:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [node:source:last-view:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [node:source:last-view:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [node:source:last-view:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Språkkod [node:source:langcode] The language code of the language the node is written in.
stat num bot update [node:source:field_stat_num_bot_update] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:source:field_stat_num_bot_update:value]
Summary [node:source:field_summary] Fält Text (ren, lång).
Textvärde [node:source:field_summary:value]
Thematic [node:source:field_thematic] Fält Objektsreferens.
Typ Thematic med 0 [node:source:field_thematic:0]
Typ Thematic med 1 [node:source:field_thematic:1]
Typ Thematic med 2 [node:source:field_thematic:2]
Titel [node:source:title]
title_old [node:source:field_title_old] Fält Text (ren).
Textvärde [node:source:field_title_old:value]
Travel information categories [node:source:field_travel_information_cat] Fält Objektsreferens.
Typ Travel information categories med 0 [node:source:field_travel_information_cat:0]
Typ Travel information categories med 1 [node:source:field_travel_information_cat:1]
Typ Travel information categories med 2 [node:source:field_travel_information_cat:2]
T s [node:source:field_twitter_number_post] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:source:field_twitter_number_post:value]
URL [node:source:url] URL:en för noden.
Argument [node:source:url:args] Det angivna argument för nuvarande sida (till exempel "arg:1" på sidan "nod/1" återger "1").
Fullständig URL [node:source:url:absolute] Den fullständiga URL:en.
Kort URL [node:source:url:brief] URL:en utan protokoll och avslutande snedstreck.
Relativ URL [node:source:url:relative] Den relativa URL:en.
Sökväg [node:source:url:path] Sökvägskomponenten för URL:en.
URL utan alias [node:source:url:unaliased] URL:en utan alias
URL för redigering [node:source:edit-url] URL:en för nodens redigeringssida.
Ursprunglig innehåll [node:source:original] Den ursprungliga data för innehåll om innehåll uppdateras eller sparas.
Address [node:source:original:field_address] Fält Adress.
addresses [node:source:original:field_addresses] Fält Adress.
addresses_levels [node:source:original:field_addresses_levels] Fält Objektsreferens.
address_levels [node:source:original:field_address_levels] Fält Objektsreferens.
Admin Categories [node:source:original:field_admin_categories] Fält Objektsreferens.
Antal kommentarer [node:source:original:comment-count] Antalet kommentarer som lagts in på ett objekt.
Antal nya kommentarer [node:source:original:comment-count-new] Antalet kommentarer som lagts in på ett objekt sedan läsaren senast visade det.
Antal visningar [node:source:original:total-count] Antalet besökare som har läst noden.
Bild [node:source:original:field_image] Fält av typ Bild. Också känt som Image.
Brödtext [node:source:original:body] Den huvudsakliga brödtexten av noden.
Categories [node:source:original:field_categories] Fält Objektsreferens.
Comments [node:source:original:comment] Fält av typ Kommentarer. Också känt som Kommentarer.
Countries [node:source:original:field_countries] Fält Land.
Countries [node:source:original:field_taxonomy_countries] Fält Objektsreferens.
Datum för skapande [node:source:original:created]
Desa flag count [node:source:original:flag-save-count] Total flag count for flag Desa
Done flag count [node:source:original:flag-done-count] Total flag count for flag Done
Etiketter [node:source:original:field_tags] Fält av typ Objektsreferens. Också känt som Tags.
Feed [node:source:original:field_feed] Fält Objektsreferens.
feeds [node:source:original:field_feeds] Fält Objektsreferens.
Feeds item [node:source:original:feeds_item] Fält Innehållsflöde.
Forum [node:source:original:taxonomy_forums] Fält Objektsreferens.
Författare [node:source:original:author]
General Number Updates [node:source:original:field_general_number_updates] Fält Nummer (heltal).
Geofield_WKT [node:source:original:field_geofield_wkt] Fält Geofield.
Geolocation [node:source:original:field_geolocation] Fält Geofield.
GPX file [node:source:original:field_gpx_file] Fält Fil.
guid [node:source:original:field_feed_guid] Fält Text (ren).
ID-nummer för innehåll [node:source:original:nid] Det unika ID-numret för innehållsposten, eller "noden".
Images [node:source:original:field_images] Fält Bild.
Images [node:source:original:field_feed_images] Fält Bild.
Innehållstyp [node:source:original:content-type] Innehållstypen för noden.
KML File [node:source:original:field_kml_file] Fält Fil.
Kommentarer [node:source:original:comment_forum] Fält Kommentarer.
Languages [node:source:original:field_languages] Fält Språk.
List [node:source:original:field_list] Fält Text (formaterad, lång).
Loggmeddelande för versionshantering [node:source:original:log] Förklaringen av den senaste ändringen gjord på noden.
metatags [node:source:original:field_metatags] Fält Metataggar.
og:description [node:source:original:field_og_description] Fält Text (formaterad, lång).
og:image [node:source:original:field_og_image] Fält Text (ren).
og:site_name [node:source:original:field_og_site_name] Fält Text (ren).
og:title [node:source:original:field_og_title] Fält Text (ren).
og:type [node:source:original:field_og_type] Fält Text (ren).
og:url [node:source:original:field_og_url] Fält Text (ren).
Order [node:source:original:field_order] Fält Nummer (heltal).
Original name [node:source:original:field_original_name] Fält Text (ren).
Paragraphs [node:source:original:field_paragraphs] Fält Entity reference revisions.
Periode [node:source:original:field_periode] Fält Objektsreferens.
Plans [node:source:original:field_references_content] Fält Objektsreferens.
Sammanfattning [node:source:original:summary] Sammanfattningen för nodens huvudsakliga brödtext.
Senast visad [node:source:original:last-view] Datumet som en besökare senast läste noden.
Språkkod [node:source:original:langcode] The language code of the language the node is written in.
stat num bot update [node:source:original:field_stat_num_bot_update] Fält Nummer (heltal).
Summary [node:source:original:field_summary] Fält Text (ren, lång).
Thematic [node:source:original:field_thematic] Fält Objektsreferens.
Titel [node:source:original:title]
title_old [node:source:original:field_title_old] Fält Text (ren).
Travel information categories [node:source:original:field_travel_information_cat] Fält Objektsreferens.
T s [node:source:original:field_twitter_number_post] Fält Nummer (heltal).
URL [node:source:original:url] URL:en för noden.
URL för redigering [node:source:original:edit-url] URL:en för nodens redigeringssida.
Versions-ID [node:source:original:vid] Det unika ID-numret för nodens senaste version.
Videos [node:source:original:field_videos] Fält Objektsreferens.
Videos translated [node:source:original:field_videos_translated] Fält Objektsreferens.
Visningar idag [node:source:original:day-count] Antalet besökare som har läst noden idag.
Wikipedia body [node:source:original:field_wikipedia_body] Fält Text (formaterad, lång).
Wikipedia languages [node:source:original:field_wikipedia_langs] Fält Text (ren).
Wikipedia title [node:source:original:field_wikipedia_title] Fält Text (ren).
wikipedia_body_autotrans [node:source:original:field_wikipedia_body_autotrans] Fält Nummer (heltal).
W s [node:source:original:field_wikipedia_number_updates] Fält Nummer (heltal).
Ändrad datum [node:source:original:changed] Datumet som noden senast uppdaterades.
Versions-ID [node:source:vid] Det unika ID-numret för nodens senaste version.
Videos [node:source:field_videos] Fält Objektsreferens.
Typ Videos med 0 [node:source:field_videos:0]
Typ Videos med 1 [node:source:field_videos:1]
Typ Videos med 2 [node:source:field_videos:2]
Videos translated [node:source:field_videos_translated] Fält Objektsreferens.
Typ Videos translated med 0 [node:source:field_videos_translated:0]
Typ Videos translated med 1 [node:source:field_videos_translated:1]
Typ Videos translated med 2 [node:source:field_videos_translated:2]
Visningar idag [node:source:day-count] Antalet besökare som har läst noden idag.
Wikipedia body [node:source:field_wikipedia_body] Fält Text (formaterad, lång).
Text [node:source:field_wikipedia_body:value]
Textformat [node:source:field_wikipedia_body:format]
Wikipedia languages [node:source:field_wikipedia_langs] Fält Text (ren).
Textvärde [node:source:field_wikipedia_langs:value]
Wikipedia title [node:source:field_wikipedia_title] Fält Text (ren).
Textvärde [node:source:field_wikipedia_title:value]
wikipedia_body_autotrans [node:source:field_wikipedia_body_autotrans] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:source:field_wikipedia_body_autotrans:value]
W s [node:source:field_wikipedia_number_updates] Fält Nummer (heltal).
Värde för heltal [node:source:field_wikipedia_number_updates:value]
Ändrad datum [node:source:changed] Datumet som noden senast uppdaterades.
Anpassat format [node:source:changed:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [node:source:changed:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [node:source:changed:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [node:source:changed:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [node:source:changed:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [node:source:changed:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [node:source:changed:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [node:source:changed:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [node:source:changed:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [node:source:changed:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [node:source:changed:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [node:source:changed:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [node:source:changed:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [node:source:changed:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Nuvarande användare current-user Ersättningstecken relaterade till den nuvarande inloggade användaren.
Användar-ID [current-user:uid] Det unika ID-numret för användarkontot.
Bild [current-user:user_picture] Fält Bild.
25_x_25_map [current-user:user_picture:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:25_x_25_map:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:25_x_25_map:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:25_x_25_map:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:25_x_25_map:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:25_x_25_map:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:25_x_25_map:url] URL till bilden.
50 x 50 picture [current-user:user_picture:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:50_x_50_picture:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:50_x_50_picture:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:50_x_50_picture:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:50_x_50_picture:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:50_x_50_picture:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:50_x_50_picture:url] URL till bilden.
180_x_101_16_9_popup_map [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map:url] URL till bilden.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait:url] URL till bilden.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape:url] URL till bilden.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape:url] URL till bilden.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait:url] URL till bilden.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape:url] URL till bilden.
640x320 [current-user:user_picture:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:640x320:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:640x320:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:640x320:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:640x320:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:640x320:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:640x320:url] URL till bilden.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape:url] URL till bilden.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape:url] URL till bilden.
1200_x_330 [current-user:user_picture:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:1200_x_330:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:1200_x_330:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:1200_x_330:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:1200_x_330:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:1200_x_330:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:1200_x_330:url] URL till bilden.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape:url] URL till bilden.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape:url] URL till bilden.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape:url] URL till bilden.
Alternativ text [current-user:user_picture:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [current-user:user_picture:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [current-user:user_picture:entity] Det refererade objektet
Filens ID [current-user:user_picture:entity:fid] Det unika ID-numret för den uppladdade filen.
Filnamn [current-user:user_picture:entity:name] Namnet på filen på hårddisken.
Filstorlek [current-user:user_picture:entity:size] Filens storlek.
Filstorlek i bytes [current-user:user_picture:entity:size-raw] Storleken på filen, i bytes.
Filändelse [current-user:user_picture:entity:extension] Filändelse för filen.
Grundnamn [current-user:user_picture:entity:basename] Filens grundnamn.
Skapad [current-user:user_picture:entity:created] The date the file created.
Sökväg [current-user:user_picture:entity:path] Filens plats relativ till Drupals rot.
Typ av MIME [current-user:user_picture:entity:mime] Typ av MIME för filen.
URL [current-user:user_picture:entity:url] Den åtkomliga URL:en för filen.
Ursprunglig fil [current-user:user_picture:entity:original] Den ursprungliga data för fil om fil uppdateras eller sparas.
Ägare [current-user:user_picture:entity:owner] Användaren som ursprungligen laddade upp filen.
Ändrad [current-user:user_picture:entity:changed] Datumet som filen senast ändrades.
Fil id [current-user:user_picture:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:geofield_map_default_icon_style:url] URL till bilden.
Höjd [current-user:user_picture:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [current-user:user_picture:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:medium:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:medium:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:medium:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:medium:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:medium:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:medium:url] URL till bilden.
Miniatyr (100×100) [current-user:user_picture:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:thumbnail:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:thumbnail:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:thumbnail:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:thumbnail:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:thumbnail:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:thumbnail:url] URL till bilden.
Stor (480×480) [current-user:user_picture:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:large:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:large:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:large:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:large:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:large:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:large:url] URL till bilden.
Teaser background [current-user:user_picture:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:teaser_background:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:teaser_background:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:teaser_background:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:teaser_background:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:teaser_background:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:teaser_background:url] URL till bilden.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Bredd [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:width] Bredden på bilden i pixlar.
Filstorlek [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:filesize] Filstorleken på bilden.
Höjd [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:height] Höjden på bilden i pixlar.
Typ av MIME [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:mimetype] Typ av MIME (bild/png, bild/bmp, etcetera) på bilden.
URI [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:uri] URI till bilden.
URL [current-user:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100:url] URL till bilden.
Titel [current-user:user_picture:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Deprecated: User Name [current-user:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
E-post [current-user:mail] E-postadressen för användarkontot.
IP-adress [current-user:ip-address] IP-adressen för den aktuella användaren.
Namn på konto [current-user:account-name] Inloggningsnamnet för användarkontot.
Roller [current-user:roles] Användarrollerna associerade med användarkontot.
Antal [current-user:roles:count] Antalet element i arrayen.
Första [current-user:roles:first] Det första elementet i arrayen.
Hopslagna sökvägar [current-user:roles:join-path] Matrisvärdena har var och en rensats av Pathauto och sen sammanfogats med snedstreck till en sträng som liknar en webbadress.
Imploderad [current-user:roles:join:?] Värdena i arrayen hopfogade med en anpassad sträng mellan varje värde.
Nycklar [current-user:roles:keys] Arrayen av nycklar för arrayen.
Antal [current-user:roles:keys:count] Antalet element i arrayen.
Första [current-user:roles:keys:first] Det första elementet i arrayen.
Hopslagna sökvägar [current-user:roles:keys:join-path] Matrisvärdena har var och en rensats av Pathauto och sen sammanfogats med snedstreck till en sträng som liknar en webbadress.
Imploderad [current-user:roles:keys:join:?] Värdena i arrayen hopfogade med en anpassad sträng mellan varje värde.
Omvänd [current-user:roles:keys:reversed] Arrayen omvänd.
Sista [current-user:roles:keys:last] Det sista elementet i arrayen.
Värde [current-user:roles:keys:value:?] Det specifika värdet på arrayen.
Omvänd [current-user:roles:reversed] Arrayen omvänd.
Antal [current-user:roles:reversed:count] Antalet element i arrayen.
Första [current-user:roles:reversed:first] Det första elementet i arrayen.
Hopslagna sökvägar [current-user:roles:reversed:join-path] Matrisvärdena har var och en rensats av Pathauto och sen sammanfogats med snedstreck till en sträng som liknar en webbadress.
Imploderad [current-user:roles:reversed:join:?] Värdena i arrayen hopfogade med en anpassad sträng mellan varje värde.
Nycklar [current-user:roles:reversed:keys] Arrayen av nycklar för arrayen.
Sista [current-user:roles:reversed:last] Det sista elementet i arrayen.
Värde [current-user:roles:reversed:value:?] Det specifika värdet på arrayen.
Sista [current-user:roles:last] Det sista elementet i arrayen.
Värde [current-user:roles:value:?] Det specifika värdet på arrayen.
Senaste inloggning [current-user:last-login] Datumet då användaren senast loggade in på webbplatsen.
Anpassat format [current-user:last-login:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [current-user:last-login:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [current-user:last-login:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [current-user:last-login:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [current-user:last-login:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [current-user:last-login:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [current-user:last-login:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [current-user:last-login:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [current-user:last-login:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [current-user:last-login:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [current-user:last-login:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [current-user:last-login:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [current-user:last-login:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [current-user:last-login:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Skapad [current-user:created] Datumet som användarkontot skapades.
Anpassat format [current-user:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [current-user:created:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [current-user:created:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [current-user:created:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [current-user:created:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [current-user:created:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [current-user:created:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [current-user:created:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [current-user:created:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [current-user:created:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [current-user:created:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [current-user:created:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [current-user:created:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [current-user:created:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
URL [current-user:url] URL för kontots profilsida.
Argument [current-user:url:args] Det angivna argument för nuvarande sida (till exempel "arg:1" på sidan "nod/1" återger "1").
Antal [current-user:url:args:count] Antalet element i arrayen.
Första [current-user:url:args:first] Det första elementet i arrayen.
Hopslagna sökvägar [current-user:url:args:join-path] Matrisvärdena har var och en rensats av Pathauto och sen sammanfogats med snedstreck till en sträng som liknar en webbadress.
Imploderad [current-user:url:args:join:?] Värdena i arrayen hopfogade med en anpassad sträng mellan varje värde.
Nycklar [current-user:url:args:keys] Arrayen av nycklar för arrayen.
Omvänd [current-user:url:args:reversed] Arrayen omvänd.
Sista [current-user:url:args:last] Det sista elementet i arrayen.
Värde [current-user:url:args:value:?] Det specifika värdet på arrayen.
Fullständig URL [current-user:url:absolute] Den fullständiga URL:en.
Kort URL [current-user:url:brief] URL:en utan protokoll och avslutande snedstreck.
Relativ URL [current-user:url:relative] Den relativa URL:en.
Sökväg [current-user:url:path] Sökvägskomponenten för URL:en.
URL utan alias [current-user:url:unaliased] URL:en utan alias
Argument [current-user:url:unaliased:args] Det angivna argument för nuvarande sida (till exempel "arg:1" på sidan "nod/1" återger "1").
Fullständig URL [current-user:url:unaliased:absolute] Den fullständiga URL:en.
Kort URL [current-user:url:unaliased:brief] URL:en utan protokoll och avslutande snedstreck.
Relativ URL [current-user:url:unaliased:relative] Den relativa URL:en.
Sökväg [current-user:url:unaliased:path] Sökvägskomponenten för URL:en.
URL för redigering [current-user:edit-url] URL-en för kontots redigeringssidan.
Ursprunglig användare [current-user:original] Den ursprungliga data för användare om användare uppdateras eller sparas.
Användar-ID [current-user:original:uid] Det unika ID-numret för användarkontot.
Bild [current-user:original:user_picture] Fält Bild.
25_x_25_map [current-user:original:user_picture:25_x_25_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
50 x 50 picture [current-user:original:user_picture:50_x_50_picture] Representerar bilden i den givna bildstilen.
180_x_101_16_9_popup_map [current-user:original:user_picture:180_x_101_16_9_popup_map] Representerar bilden i den givna bildstilen.
270 x 480 16:9 HVGA Portrait [current-user:original:user_picture:270_x_480_16_9_hvga_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
360 x 640 16:9 nHD Portrait [current-user:original:user_picture:360_x_640_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
480 x 270 16:9 HVGA Landscape [current-user:original:user_picture:480_x_270_16_9_hvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
540 x 960 16:9 qHD Portrait [current-user:original:user_picture:540_x_960_16_9_qhd_portrait] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640 x 360 16:9 nHD Landscape [current-user:original:user_picture:640_x_360_16_9_nhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
640x320 [current-user:original:user_picture:640x320] Representerar bilden i den givna bildstilen.
960 x 540 16:9 qHD Landscape [current-user:original:user_picture:960_x_540_16_9_qhd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1024 x 576 16:9 WSVGA Landscape [current-user:original:user_picture:1024_x_576_16_9_wsvga_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1200_x_330 [current-user:original:user_picture:1200_x_330] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1280 x 720 16:9 HD Landscape [current-user:original:user_picture:1280_x_720_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1600 x 900 16:9 HD+ Landscape [current-user:original:user_picture:1600_x_900_16_9_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
1920 x 1080 16:9 Full HD Landscape [current-user:original:user_picture:1920_x_1080_16_9_full_hd_landscape] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Alternativ text [current-user:original:user_picture:alt] Alternativ bildtext för bildens attribut "alt".
Bredd [current-user:original:user_picture:width] Bredden på bilden i pixlar.
Fil [current-user:original:user_picture:entity] Det refererade objektet
Fil id [current-user:original:user_picture:target_id]
GeofieldMap Default Icon Style (34x34) [current-user:original:user_picture:geofield_map_default_icon_style] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Höjd [current-user:original:user_picture:height] The height of the image in pixels.
Mellan (220×220) [current-user:original:user_picture:medium] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Miniatyr (100×100) [current-user:original:user_picture:thumbnail] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Stor (480×480) [current-user:original:user_picture:large] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Teaser background [current-user:original:user_picture:teaser_background] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Thumbnail scale and crop 100 x 100 [current-user:original:user_picture:thumbnail_scale_and_crop_100_x_100] Representerar bilden i den givna bildstilen.
Titel [current-user:original:user_picture:title] Image title text, for the image's 'title' attribute.
Deprecated: User Name [current-user:original:name] Deprecated: Use account-name or display-name instead.
E-post [current-user:original:mail] E-postadressen för användarkontot.
Namn på konto [current-user:original:account-name] Inloggningsnamnet för användarkontot.
Roller [current-user:original:roles] Användarrollerna associerade med användarkontot.
Antal [current-user:original:roles:count] Antalet element i arrayen.
Första [current-user:original:roles:first] Det första elementet i arrayen.
Hopslagna sökvägar [current-user:original:roles:join-path] Matrisvärdena har var och en rensats av Pathauto och sen sammanfogats med snedstreck till en sträng som liknar en webbadress.
Imploderad [current-user:original:roles:join:?] Värdena i arrayen hopfogade med en anpassad sträng mellan varje värde.
Nycklar [current-user:original:roles:keys] Arrayen av nycklar för arrayen.
Omvänd [current-user:original:roles:reversed] Arrayen omvänd.
Sista [current-user:original:roles:last] Det sista elementet i arrayen.
Värde [current-user:original:roles:value:?] Det specifika värdet på arrayen.
Senaste inloggning [current-user:original:last-login] Datumet då användaren senast loggade in på webbplatsen.
Anpassat format [current-user:original:last-login:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [current-user:original:last-login:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [current-user:original:last-login:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [current-user:original:last-login:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [current-user:original:last-login:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [current-user:original:last-login:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [current-user:original:last-login:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [current-user:original:last-login:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [current-user:original:last-login:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [current-user:original:last-login:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [current-user:original:last-login:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [current-user:original:last-login:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [current-user:original:last-login:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [current-user:original:last-login:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Skapad [current-user:original:created] Datumet som användarkontot skapades.
Anpassat format [current-user:original:created:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [current-user:original:created:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [current-user:original:created:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [current-user:original:created:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [current-user:original:created:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [current-user:original:created:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [current-user:original:created:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [current-user:original:created:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [current-user:original:created:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [current-user:original:created:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [current-user:original:created:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [current-user:original:created:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [current-user:original:created:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [current-user:original:created:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
URL [current-user:original:url] URL för kontots profilsida.
Argument [current-user:original:url:args] Det angivna argument för nuvarande sida (till exempel "arg:1" på sidan "nod/1" återger "1").
Fullständig URL [current-user:original:url:absolute] Den fullständiga URL:en.
Kort URL [current-user:original:url:brief] URL:en utan protokoll och avslutande snedstreck.
Relativ URL [current-user:original:url:relative] Den relativa URL:en.
Sökväg [current-user:original:url:path] Sökvägskomponenten för URL:en.
URL utan alias [current-user:original:url:unaliased] URL:en utan alias
URL för redigering [current-user:original:edit-url] URL-en för kontots redigeringssidan.
User role ids [current-user:original:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [current-user:original:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Visningsnamn [current-user:original:display-name] The display name of the user account.
User role ids [current-user:role-ids] The role ids the user account is a member of as comma separated list.
User role names [current-user:role-names] The role names the user account is a member of as comma separated list.
Visningsnamn [current-user:display-name] The display name of the user account.
Nuvarande datum current-date Ersättningstecken relaterade till nuvarande datum och tid.
Anpassat format [current-date:custom:?] A date in a custom format. See the PHP documentation for details.
Datumformat i reserv [current-date:fallback] Ett datum i format "fallback". (tis, 08/18/2020 - 10:15)
HTML datum [current-date:html_date] Ett datum i format "html_date". (2020-08-18)
HTML datum utan år [current-date:html_yearless_date] Ett datum i format "html_yearless_date". (08-18)
HTML månad [current-date:html_month] Ett datum i format "html_month". (2020-08)
HTML tid [current-date:html_time] Ett datum i format "html_time". (10:15:43)
HTML tidsdatum [current-date:html_datetime] Ett datum i format "html_datetime". (2020-08-18T10:15:43+0000)
HTML vecka [current-date:html_week] Ett datum i format "html_week". (2020-W34)
HTML år [current-date:html_year] Ett datum i format "html_year". (2020)
Kort format [current-date:short] Ett datum i "kort" format. (08/18/2020 - 10:15)
Långt format [current-date:long] Ett datum i "långt" format. (tisdag, augusti 18, 2020 - 10:15)
Mellanlångt format [current-date:medium] Ett datum i "mellanlångt" format. (tis, 08/18/2020 - 10:15)
Obearbetad tidsstämpel [current-date:raw] Ett datum i formatet UNIX tidsstämpel (1597745743)
Tid sedan [current-date:since] Ett datum i formatet "tid sedan". (6 minuter)
Nuvarande sida current-page Ersättningstecken relaterade till det nuvarande sidanropet.
Sidnummer [current-page:page-number] Sidnumret för aktuell sida vid visning av paginerad lista.
Titel [current-page:title] Titeln för aktuell sida.
URL [current-page:url] URL:en för aktuell sida.
Argument [current-page:url:args] Det angivna argument för nuvarande sida (till exempel "arg:1" på sidan "nod/1" återger "1").
Antal [current-page:url:args:count] Antalet element i arrayen.
Första [current-page:url:args:first] Det första elementet i arrayen.
Hopslagna sökvägar [current-page:url:args:join-path] Matrisvärdena har var och en rensats av Pathauto och sen sammanfogats med snedstreck till en sträng som liknar en webbadress.
Imploderad [current-page:url:args:join:?] Värdena i arrayen hopfogade med en anpassad sträng mellan varje värde.
Nycklar [current-page:url:args:keys] Arrayen av nycklar för arrayen.
Omvänd [current-page:url:args:reversed] Arrayen omvänd.
Sista [current-page:url:args:last] Det sista elementet i arrayen.
Värde [current-page:url:args:value:?] Det specifika värdet på arrayen.
Fullständig URL [current-page:url:absolute] Den fullständiga URL:en.
Kort URL [current-page:url:brief] URL:en utan protokoll och avslutande snedstreck.
Relativ URL [current-page:url:relative] Den relativa URL:en.
Sökväg [current-page:url:path] Sökvägskomponenten för URL:en.
URL utan alias [current-page:url:unaliased] URL:en utan alias
Argument [current-page:url:unaliased:args] Det angivna argument för nuvarande sida (till exempel "arg:1" på sidan "nod/1" återger "1").
Fullständig URL [current-page:url:unaliased:absolute] Den fullständiga URL:en.
Kort URL [current-page:url:unaliased:brief] URL:en utan protokoll och avslutande snedstreck.
Relativ URL [current-page:url:unaliased:relative] Den relativa URL:en.
Sökväg [current-page:url:unaliased:path] Sökvägskomponenten för URL:en.
Värde på databasfråga [current-page:query:?] Värdet på en specifik databasfrågas fält för den aktuella sidan.
Slumpvis random Ersättningstecken relaterade till slumpmässiga data.
Hash [random:hash:?] En slumpmässig hash. De möjliga hashalgoritmerna är: md2, md4, md5, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512/224, sha512/256, sha512, sha3-224, sha3-256, sha3-384, sha3-512, ripemd128, ripemd160, ripemd256, ripemd320, whirlpool, tiger128,3, tiger160,3, tiger192,3, tiger128,4, tiger160,4, tiger192,4, snefru, snefru256, gost, gost-crypto, adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat, haval128,3, haval160,3, haval192,3, haval224,3, haval256,3, haval128,4, haval160,4, haval192,4, haval224,4, haval256,4, haval128,5, haval160,5, haval192,5, haval224,5, haval256,5.
Tal [random:number] Ett slumpmässigt tal från 0 till 2147483647.