Cordillera Blanca

Cordillera Blanca

Codellera Blanca (tiếng Tây Ban Nha là "Dãy núi Trắng") là một dãy núi ở khu vực Ancash của Peru. Nó trải dài từ 8°08' và 9°58'B và 77°00' đến 77°52'T. Nó chứa 722 sông băng. Một phần của dãy Andes lớn hơn, nó bao gồm 33 đỉnh núi lớn hơn 5.500 m (18.040 ft) cao trong một khu vực 21 km (13 mi) và rộng khoảng 200 km (124 dặm).

Ngọn núi cao nhất ở Peru, Huascaran (6.768 m), nằm ở đây. Vườn quốc gia Huascaran, được thành lập vào năm 1975, bao gồm gần như toàn bộ phạm vi của Cordillera Blanca.

Categories
Typology