Saint John Abbey, Müstair

Saint John Abbey, Müstair

The Abbey of Saint John (German: Benediktinerinnenkloster St. Johann,Romansh: Claustra benedictina da Son Jon) is an ancient Benedictine monastery in the Swiss municipality of Val Müstair, in the Canton of Graubünden. By reason of its exceptionally well-preserved heritage of Carolingian art, it has been a UNESCO World Heritage Site since 1983.

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.