Jodhpur

Jodhpur

Jodhpur là một thành phố và khu đô thị của quận Ahmadabad thuộc bang Gujarat, Ấn Độ.

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.