Lâu đài Bojnice

Lâu đài Bojnice

Lâu đài Bojnice là một lâu đài thời trung cổ ở Bojnice, Slovakia. Lâu đài được xây dựng vào thế kỷ thứ 12 theo phong cách kiến trúc Roman với một số yếu tố kiến trúc Gothic.

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.