Helgoland

Helgoland

Helgoland (phương ngữ Heligoland: deät Lun nghĩa là "vùng đất") là một quần đảo của Đức ở Biển Bắc, thuộc huyện Pinneberg, (Schleswig-Holstein) cách đất liền 40 km. Theo cơ quan hành chính xã, dân số là khoảng 1500 người.

Từng thuộc lãnh thổ Đan Mạch và đế quốc Anh, quần đảo này thuộc Đức từ năm 1890, tọa lạc ở vịnh Helgoland (một phần của vịnh Đức) trong góc đông nam Biển Bắc. Quần đảo này là một xã Đức có cơ quan hành chính riêng (amtfrei). Mặc dù thuộc lãnh thổ kinh tế Đức, quần đảo Helgoland có quy định riêng: Chúng không thuộc lãnh thổ thuế của EU và không phải trả thuế tiêu thụ Đức..

Ngoài tiếng Đức ra, cư dân địa phương thuộc dân tộc Frisia còn nói phương ngữ Helgoland thuộc tiếng Bắc Frisia gọi là Halunder.

Categories

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.