Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Luân Đôn

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Luân Đôn

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Natural History Museum) tại Luân Đôn là một bảo tàng trưng bày một số lượng lớn các mẫu vật từ rất nhiều thời kì trong lịch sử tự nhiên. Nó mà một trong 3 bảo tàng lớn nhất trên đường Exhibition, Nam Kensington. Hai bảo tàng khác là Bảo tàng Khoa học (Science Museum) và Bảo tàng Victoria và Albert. Tuy nhiên mặt tiền của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên lại nằm trên đường Cromwell.

Bảo tàng chứa 80 triệu mẫu vật, chia làm 5 bộ sưu tập chính: thực vật học, côn trùng học, khoáng vật học, cổ sinh vật học và động vật học. Bảo tàng là một trung tâm nổi tiếng thế giới về các nghiên cứu chuyên môn trong lĩnh vực phân loại sinh vật, nhận dạng và bảo tồn. Rất nhiều bộ sưu tập của bảo tàng có một lịch sử ấn tượng cũng như có giá trị to lớn về mặt khoa học, chẳng hạn như bộ sưu tập mẫu vật của nhà bác học Charles Darwin. Bảo tàng còn đặc biệt nổi tiếng bởi các bộ hóa thạch xương khủng long và các tác phẩm kiến trúc trang trí. Thư viện bảo tàng chứa một khối lượng khổng lồ các sách, tạp chí, bản viết tay và các bộ sưu tập tranh, ảnh minh họa trong các công trình nghiên cứu khoa học.

Mặc dù thường được biết đến với tên Bảo Tàng Lịch sử Tự nhiên, nhưng thực ra vẫn nó được biết đến với tên Bảo Tàng Anh (British Museum) cho đến năm 1992, mặc dù nó đã được chia tách khỏi Bảo tàng Anh vào năm 1963. Bắt nguồn từ các bộ sưu tập trong bảo tàng Anh, cột mốc đánh dấu sự thành lập của bảo tàng là việc xây dựng và mở cửa tòa nhà Alfred Waterhouse năm 1881, sau đó sáp nhập với Bảo tàng Địa Chất (Geological Museum). Trung tâm Darwin là một phần mới được thêm vào gần đây, thiết kế với cấu trúc hiện đại, dùng để lưu trữ những bộ sưu tập có giá trị.

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.