Đường Thượng Alpen Großglockner

Đường Thượng Alpen Großglockner

Đường Thượng Alpen Großglockner (thông thường cũng được là Glocknerstraße là đường núi nối liền 2 bang nước Áo Salzburg và Kärnten. Nó bắt đầu từ Bruck an der Großglocknerstraße chạy qua 2 đường đèo Fuscher Törl và Hochtor (đường hầm 2.504 m (AA), độ cao đường đèo lịch sử 2.576 m trên mực nước biển (AA)) dẫn tới Heiligenblut am Großglockner có chẻ nhánh tới Edelweißspitze và Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Nó là con đường đèo kiên cố cao nhất tại nước Áo.

Đường Thượng Alpen Großglockner chủ yếu có tầm quan trọng cho khách du lịch tham quan cảnh núi và có thu phí đối với các phương tiện cơ giới.

Categories
Thematic

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.