Ras Muhammad National Park

Ras Muhammad National Park

Ras Mohammad (Egyptian Arabic: راس محمد‎ Rās Maḥammad , IPA: [ɾɑːs mæˈħæmmæd]; Arabic: رأس محمد‎ Raʼs Muḥammad ) is a national park in Egypt at the southern extreme of the Sinai Peninsula, overlooking the Gulf of Suez on the west and the Gulf of Aqaba to the east.

Categories
Thematic

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.