Caldea

Caldea

Caldea is a spa resort in Escaldes-Engordany, Andorra.

Finished in 1994, it has 18 floors. At 6,000m² it is Europe's largest spa, and at 80 metres in height, it is Andorra's tallest building.

Categories

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.