M'zab

M'zab

The M'zab or Mzab, (Mozabite Aghlan, Arabic: مزاب‎), is a natural region of the northern Sahara Desert in Ghardaïa Province, Algeria. It is located 600 km (370 mi) south of Algiers and there are approximately 360,000 inhabitants (2005 estimate).

Categories
Thematic

Viết bình luận

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.